15 mei 2019

practorale rede Laurence Guérin

12:00 - 16:00 uur / Gieterij 200, Hengelo
Burgerschap als uitdaging

Op woensdag 15 mei 2019 vindt de practorele rede plaats van Laurence Guérin op onze locatie De Gieterij in Hengelo. Tijdens deze bijeenkomst wordt Laurence geïnstalleerd als practor Burgerschap bij ROC van Twente.

thema: Burgerschap als uitdaging
Het practoraat Burgerschap onderzoekt hoe we rekening kunnen houden met echte uitdagingen, zoals: diversiteit, gefragmenteerd burgerschap, controversiële onderwerpen, het professionaliseren van docenten, kritisch leren denken, weerbaar maken en actieve participatie van studenten. Wat gebeurt er eigenlijk binnen ROC van Twente? Welke visies hebben we? Hoe willen we breder kunnen opleiden?

Kijk voor meer informatie over deze bijeenkomst op: www.rocvantwente.nl/practoralerede.