20 jun 2019

practorale en lectorale rede Marjolein den Ouden

15:00 - 18:00 uur / Schouwburg Hengelo, Hengelo
practoraat Zorg & Technologie en lectoraat Technology, Health & Care

Op donderdag 20 juni vindt de installatie plaats van Marjolein den Ouden als:

  • practor van het practoraat Zorg & Technologie van de MBO Colleges voor Gezondheidszorg en Metaal, Elektro & Installatietechniek van ROC van Twente én als
  • lector van het lectoraat Technology, Health & Care van de Academie Mens & Maatschappij bij Saxion.

Het aantal kwetsbare burgers in de samenleving neemt toe, waardoor de complexiteit van praktijkproblemen en de behoefte aan gepersonaliseerde zorg toenemen. Vitaliteit, preventie en aandacht voor diversiteit worden steeds belangrijker. De rol en mogelijkheden van technologie in de gezondheidszorg en welzijnswerk zijn groot en divers. Echter, in de praktijk blijkt het lastig om technologie op een duurzame wijze in te bedden in het werk van mbo- en hbo-geschoolde zorgprofessionals en social workers.

Dit vraagstuk kunnen we niet alleen vanuit de domeinen gezondheidszorg en welzijn oplossen en vraagt om cross-overs binnen het beroepsonderwijs en interdisciplinaire samenwerking met o.a. het (technisch) bedrijfsleven. Binnen de beide onderzoeksgroepen wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar hoe mensen omgaan met technologie in zorg en welzijn. In de rede wordt gepresenteerd hoe Saxion en ROC van Twente samen met eindgebruikers, studenten, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven onderzoek doen naar de adoptie- en acceptatie van technologie. Daarnaast wordt de vraag beantwoord hoe wij vanuit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs studenten leren anticiperen op de ontwikkelingen en een bijdrage leveren aan het opleiden van de zorgprofessionals van de toekomst.

Aanmelden voor de practorale en lectorale rede >>