JOB-resultaten geven aan: ROC van Twente student is tevreden

Hengelo / 06 juni 2018
Maar liefst 264.532 mbo-studenten gaven het afgelopen half jaar via de JOB-monitor aan wat zij vonden van hun school en opleiding. Onder hen, om precies te zijn, 11.408 studenten van ROC van Twente. Zij gaven ook hun mening. De stijgende lijn die sinds 2010 is ingezet, heeft geresulteerd in een algemeen rapportcijfer van 7,2. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,1. Studenten zijn uiterst positief over de sfeer op school en het cijfer voor het rooster is ook hoger geworden. Ook geven de studenten aan het onderwijs uitdagend te vinden en zijn ze tevreden over de praktijkgerichte aanpak in de opleiding.

Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

JOB, de landelijke organisatie Jongeren Beroepsonderwijs, nam de monitor voor de tiende keer af. De rapportages worden gedeeld met onze studentenraad, zodat zij een goed beeld krijgen van de mening van medestudenten en in gesprek kunnen (en blijven) met het management van de school en samen aan de slag kunnen met verbeterplannen. Het onderzoek is bedoeld om te signaleren wat er goed en minder goed gaat op school. De vragen gaan over het rooster, de stages, de leeromstandigheden, leermiddelen, algemene tevredenheid en gevoel van veiligheid.

Dit doet ons goed!

Alle 300 beroepsopleidingen zijn positief beoordeeld. Er zijn geen onvoldoendes gegeven. Wel is gebleken, dat net als tijdens de voorgaande meting, studenten nog steeds niet tevreden zijn over het gebruik van de aangeschafte boeken. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek in 2016 is in overleg met de studentenraad besloten dat studenten het kunnen aangeven als ze leermiddelen niet gebruiken, waarna de kosten voor niet gebruikte leermiddelen vergoed kunnen worden. Deze maatregel zal nog verder opgepakt worden. Ook blijft de behoefte aan rustige werkplekken bestaan. De kantines worden als goed beoordeeld en ook het gevoel van veiligheid wordt hoog gewaardeerd. John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur: ‘Natuurlijk begrijp ik dat de blikken, lach en tranen van studenten bij de komende diploma-uitreikingen meer betekenen dan ‘kille’ cijfers. Maar we mogen er ook best van genieten! Dit doet ons goed! Studenten, dank jullie wel.’