Schoolkosten

Hengelo / 10 juli 2018
Vandaag maakte Minister van Engelshoven bekend, dat voor het schooljaar 2019-2020 wordt gekeken naar het reduceren van kosten voor leermiddelen. Zo gaf ze aan, dat er wellicht materialen in bruikleen kunnen worden gegeven: ‘Iedereen moet goed onderwijs kunnen volgen. Ongeacht je portemonnee.’

ROC van Twente heeft het afgelopen jaar samen met de studentenraad al kritisch gekeken naar de schoolkosten. Het komende schooljaar gaan we verder per opleiding bekijken, hoe we uitvoering kunnen geven aan de nieuwe maatregelen die in 2019-2020 gaan gelden.

Voor die studenten die het komende schooljaar problemen ondervinden hun opleiding te bekostigen, zijn er allerlei maatregelen. Een ieder krijgt zo de kans een opleiding af te ronden. Meer informatie over de begeleidingsvormen vind je op de pagina 'Alles over MBO' onder de kopjes 'zorgen over hoe je alles moet betalen?' en 'zit je in financiële nood?'.