Mantelzorg: ook studenten hebben thuis zorgtaken

Hengelo, Almelo en Enschede / 01 november 2018

Jonge mantelzorgers: een groep studenten van ROC van Twente heeft naast de studie zorgtaken voor ouders, grootouders, broers, zussen of verwanten. Mantelzorg is een landelijk onderwerp en ROC van Twente wil het onderwerp bespreekbaar maken onder studenten en medewerkers. Daarom organiseert het ROC op 5, 6 en 7 november op locaties in Hengelo, Almelo en Enschede ‘mantelzorgcafé ’s’ waar studenten terecht kunnen met vragen. De bijeenkomsten worden georganiseerd om studenten (en medewerkers) bij te staan in het vinden van een goede balans tussen de organisatie van mantelzorgtaken en hun studie.

Voorkomen van schooluitval
Om de jongeren erkenning te geven in hun rol als mantelzorger en de ondersteuning te bieden die nodig is om de opleiding goed te kunnen afronden staan medewerkers van ROC van Twente samen met vrijwilligers van SIZ, Wijkracht en Evenmens klaar om met hen in gesprek te gaan. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, hoopt de school uiteindelijk schooluitval onder mantelzorgers te voorkomen.

Wie zorgt er voor de mantelzorger?
Onder het motto ‘jouw zorg, onze zorg’ wordt de komende periode ingezet op bewustwording over de ballen die een mantelzorger in de lucht moet houden. Met kreten als ‘Slapen doe je maar thuis’ en ‘Te lang in de kroeg gehangen?’ ‘Wie zorgt er voor de mantelzorger?’ wordt ingespeeld op de mogelijke vooroordelen. Voor medewerkers is er in het kader van de Dag van de Mantelzorg een voorstelling van toneelgroep Bint, waarin ervaringsverhalen centraal staan.