Soepel van mbo naar hbo

Hengelo / 09 januari 2019

Hoe realiseer je een goede doorstroom van mbo naar hbo? Door studenten in hun laatste jaar al vakken op het hbo te laten volgen. Bij de opleiding onderwijsassistenten doen ze het. En dat werkt. De groep doet het beter dan havisten. In het onderwijsblad van de AOB lees je er een mooi artikel over.

Elke vrijdagmiddag komt de groep van ongeveer 25 mbo-studenten naar Saxion. In deze opzet leren de studenten docenten kennen, het gebouw en belangrijker nog: de manier van leren. Met het keuzedeel ‘voorbereiding pabo’ slaan Saxion en Roc van Twente twee vlie- gen in één klap. De lessen bereiden inhoudelijk voor op de toelatingstoetsen voor de pabo in de vakken geschiedenis, natuur & techniek en aardrijkskunde en de mbo-ers leren alvast hoe het er aan toe gaat op het hbo. En met succes: 60 tot 80% van de studenten haalt in één jaar de propedeuse. Bovendien stopt slechts 14% van de studenten in het eerste studiejaar.

Vanaf februari 2019 gaat de opleiding maatschappelijke zorg en de Saxion studierichting Social Work ook op deze manier samenwerken.