Landelijke staking

Hengelo / 11 maart 2019
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke staking voor onderwijspersoneel. Wij inventariseren welke docenten gebruik maken van hun stakingsrecht en of dit gevolgen heeft voor de roosters.

Vooralsnog gaan de lessen gewoon door. Als er lesuitval is, dan geven we dit aan in het lesrooster. We adviseren dan ook om het rooster goed in de gaten te houden.