Infomiddag Nederlands, rekenen, computervaardigheden

Hengelo / 06 september 2019
Wil je je Nederlands verbeteren? Wil je beter leren rekenen? Of wil je meer weten over computers en programma’s? Kom dan donderdag 12 september naar ROC-locatie De Gieterij in Hengelo. Van 14.00 tot 16.00 uur is er een informatiemiddag waar docenten belangstellenden graag informeren over de diverse scholingsmogelijkheden. Ook als je leren moeilijk vindt. Je vindt ons gelijk bij binnenkomst in de centrale hal. Iedereen is van harte welkom!

Deze activiteit vindt plaats in de Week van de Alfabetisering. Met deze week zet de Stichting Lezen & Schrijven zich samen met zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties in voor een samenleving waarin ruimte is voor een leven lang ontwikkelen. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone. Dat is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. 

Deze gratis infomiddag valt ook midden in de Festival van het Leren-maand september. Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich inzet voor het bevorderen van een leven lang leren en zich richt op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Organisaties als o.a. Leerwerkloket, UWV, gemeenten en bibliotheken zetten zich hier samen voor in. Ook wij doen hier aan mee. Wij willen alle inwoners van Twente enthousiast maken en stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. Daarom bieden wij in de maand september enkele gratis workshops aan in het kader van een Leven Lang Leren. Zoek op de website www.rocvantwente.nl naar Festival van het leren en vindt de 7 workshops die gratis worden aangeboden.