update coronavirus dd 13 maart 2020, 22.30u

13 maart 2020

Vanaf maandag 16 maart a.s. worden geen lessen meer gegeven op ROC van Twente.
ROC van Twente heeft zich vandaag ingezet om het onderwijs toch mogelijk te maken. Tegelijkertijd zijn er ervaringen en signalen opgehaald of goed onderwijs mogelijk is en mogelijk blijft. Die ervaringen hebben geleid tot de conclusie dat het moeilijk is om gegeven de omstandigheden goed onderwijs te blijven realiseren. Dat is ingebracht in een extra overleg tussen de ministers van onderwijs en de po-, vo- en mbo-raden. Er is nu meer ruimte om zelf maatregelen te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft het College van Bestuur zojuist besloten:

  1. Vanaf maandag 16 maart a.s. worden geen lessen meer gegeven. Dit besluit is voorlopig tot en met 31 maart a.s. van kracht.
  2. ROC van Twente neemt zijn verantwoordelijkheid voor een goede examinering. Hier blijft de focus op liggen. Daar waar examinering plaats kan vinden, gaat deze door op de locaties Wierdensestraat in Almelo en Gieterij in Hengelo.
  3. ROC van Twente gaat het onderwijs daar waar mogelijk online aanbieden.
  4. ROC van Twente onderzoekt de mogelijkheden om mbo’ers in te zetten voor opvang van kinderen wiens ouders in kwetsbare beroepen werken. Hetzelfde geldt voor mogelijkheden om bevoegd personeel in te zetten in de zorg, mocht daaraan behoefte bestaan (uiteraard op vrijwillige basis).

-> medewerkers zijn nader geïnformeerd via de mail
-> studenten worden geïnformeerd door hun opleiding