Studenten geven ROC van Twente een voldoende in landelijk onderzoek

Hengelo / 04 juni 2020
Van december tot en met maart heeft de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de studenttevredenheid van mbo-studenten en specifiek studenten van ROC van Twente. Onze studenten beoordelen alle onderwijsteams met een voldoende. De cijfers liggen dan ook boven het landelijk gemiddelde. De Entreeopleiding wist een Pluim van JOB te behalen voor de geleverde prestatie.

Hoger dan gemiddeld
12.801 studenten van ROC van Twente vulden de vragenlijst in en lieten hiermee weten wat ze van de school en de opleiding vinden. Ze gaven de opleiding een 6,83 en de school een 6,69, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde van een 6,7 en een 6,5. Dit jaar is de vragenlijst aangescherpt, waardoor ROC van Twente beter zicht krijgt op de aandachtspunten. De nieuwe vragenlijst geldt als 0-meting voor de komende jaren.

Student voelt zich veilig
De studenten van ROC van Twente voelen zich erg veilig op school. BBL-studenten zijn tevreden over het vinden van een werkplek én een leerplek. Een positieve opsteker is het dat studenten in de open vraag waardering hebben uitgesproken voor het onderwijzend personeel en tevreden zijn over het geboden onderwijs. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. Studenten willen meer inspraak en meepraten over hoe het op school beter kan. Ook willen ze dat docenten vaker vragen wat de student van de les vindt. Een belangrijk ander punt is de informatievoorziening over schoolkosten. De prijsstelling evenals het aanbod van de schoolkantine verdienen aandacht. Studenten gaven ook aan dat er verbeterpunten mogelijk zijn op de aansluiting tussen onderwijs en praktijk en roostering.

JOB-onderzoek
JOB, de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, heeft tussen december 2019 en maart 2020 onderzoek gedaan naar de studenttevredenheid. Vrijwel alle mbo-instellingen doen mee. Resultaten van de JOB-monitor geven handvatten aan zowel studenten als ons om (samen) te werken aan onderwijsverbetering. Het onderzoek werd uitgedacht en gecoördineerd door JOB en uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed.