Opleiding software developer voor uitkeringsgerechtigden; succesvol afgerond in bijzondere tijd

Enschede / 06 juli 2020
Twintig Twentse uitkeringsgerechtigden zijn de afgelopen vier maanden klaargestoomd voor werk in de IT- sector. Zij volgden een opleidingstraject op maat tot Junior Software Developer op mbo-niveau 4. Vrijdag 3 juli is aan hen op feestelijke wijze een getuigschrift uitgereikt, na een intensieve en bijzondere periode van grotendeels online thuisstudie.

In opdracht van Gemeente Enschede en in samenwerking met Werkplein Twente hebben Endoor en ROC van Twente alles in het werk gesteld om, ondanks de coronamaatregelen, dit maatschappelijke opleidingstraject te laten starten. Opleidingsadviseur bij Endoor, Arjan Bieleveldt: “Dankzij de inzet en drive van deelnemers en docenten leidt dat nu tot een succesvolle afronding. Het doel is voor álle deelnemers een geschikte werkplek te vinden bij bedrijven in de kansrijke ICT-sector. Inmiddels hebben 10 bedrijven daarvoor belangstelling getoond en wordt er gewerkt aan de juiste match. Daarnaast zoeken we nog meer bedrijven die een goede leerplek kunnen bieden. Hiermee hebben de werkzoekenden weer een nieuw, duurzaam perspectief op werk gekregen.”

‘In coronatijd juist meer kunnen doen’
Deelnemers hebben de basis skills van programmeur eigen gemaakt en volgden lessen in communicatieve en 21e -eeuwse vaardigheden. De laatste weken van de opleiding kon fysiek plaatsvinden bij de Cee Spot in Enschede. Daar zijn sollicitatiegesprekken geoefend en is het inhoudelijke programma afgerond met een eindopdracht en groepspresentatie. Deelnemer Mark Jansen uit Enschede: “Omdat de opleiding online plaatsvond vanwege corona, hebben we juist meer kunnen doen. Het is heel intensief geweest, maar super efficiënt. Docenten begeleidde ons één op één. Omdat het een maatwerk traject was, kon lesmateriaal snel worden aangepast waar nodig. De afgelopen 14 weken heb ik het projectmanagement, samenwerken en aanbrengen van structuur in programmeren eigen gemaakt. Heel belangrijk in de ICT. Maar het belangrijkste, ik ben weer beschikbaar voor de arbeidsmarkt en ik heb er zin in!”

Toekomstbestendig werk en duurzame uitstroom uit de bijstand
De projecten die de gemeente inzet om mensen aan het werk te helpen hebben de laatste jaren goede resultaten opgeleverd. Enschedees wethouder Arjan Kampman zegt hierover: “Het college wil meer aandacht en ondersteuning bieden aan werkzoekenden om ervoor te zorgen dat iedere Enschedeër de kans krijgt om mee te doen. De IT-sector is een kansrijke sector waar, ondanks de coronacrisis, nog steeds veel vraag is naar mensen. Door mensen deze bij- en omscholing aan te bieden zetten we in op toekomstbestendig werk en duurzame uitstroom uit de bijstand.”