Subsidie van 2,3 miljoen geeft boost aan technisch mbo-onderwijs in Twente

Hengelo / 07 juli 2020
Techwise Twente heeft een subsidie van 1,9 miljoen euro toegekend gekregen vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo en 400.000 euro van de provincie Overijssel. Techwise Twente is de technische aanjager voor nieuw mbo-onderwijs binnen ROC van Twente in nauwe samenwerking met bedrijfsvakscholen REMO, SMEOT en STODT.

Met dit geld kan Techwise opnieuw een boost geven aan het verhogen van de instroom van nieuwe studenten in de techniek, het ontwikkelen van nieuw technisch mbo-onderwijs en het bijscholen van docenten en werknemers om aan de vraag uit het bedrijfsleven te kunnen blijven voldoen.

“Met deze subsidie zetten we sneller de volgende stap in de ontwikkeling van hoogwaardig, ambitieus technisch mbo-onderwijs in Twente,” zegt Bert Wessels, directeur Techwise. “En dat is noodzakelijk want technologische ontwikkelingen staan niet stil. Smart Industry, digitalisering, Artificial Intelligence, robotisering, de energietransitie en de circulaire economie zijn voorbeelden van thema’s waar we nu mee te maken hebben en de komende jaren nog meer mee te maken krijgen. Dat vraagt om vernieuwd technisch mbo-onderwijs dat bovendien snel en in modules kan worden aangeboden. Bedrijven binnen het netwerk van Techwise vragen om bijscholing van hun werknemers en er is meer aandacht nodig voor leven lang ontwikkelen van hun werknemers.”

Beter gekwalificeerde medewerkers met ‘Scale-up Techwise Twente’

In de maakindustrie is de economische druk van concurrentie op kwaliteit, prijs en levertijd hoog. Dit dwingt bedrijven tot verdere automatisering, efficiëntere productieprocessen en snellere productinnovatie. Daardoor is er voortdurend vraag naar (nieuwe) juist gekwalificeerde medewerkers. Deze vraag wordt nog urgenter als straks ervaren medewerkers met pensioen gaan. Het project ‘Scale-up Techwise Twente’, waaraan de subsidie is toegekend, voorziet daarin.

Jos Toebes, voorzitter Techwise en directeur van het MBO College voor Metaal, Elektro- en Installatietechniek van ROC van Twente: “Daarnaast is er grote behoefte aan het bijbrengen van ondernemende vaardigheden bij studenten en het bijscholen van docenten, instructeurs en praktijkopleiders. Deze toekenning geeft ons de mogelijkheid om met het bedrijfsleven versneld nieuw onderwijs te ontwikkelen met alles wat daarbij hoort met als belangrijkste onderwerp digitalisering. Deze toekenning is een mooi resultaat om onze plannen voor de komende 5 jaar voort te zetten en het niveau van medewerkers in de regio hoog te houden.”

Partners

De vernieuwingen worden niet alleen doorgevoerd voor de mbo-studenten, maar voor iedereen die te maken krijgt met het mbo-onderwijs. Een brede groep van docenten, instructeurs, praktijkopleiders, vmbo-leerlingen, hbo-studenten en huidige medewerkers van technische bedrijven. Techwise pakt dit op door nauw samen te werken met de volgende partners, waarin ROC van Twente als spin in het web fungeert: STODT, REMO en SMEOT als bedrijfsvakscholen. VMO, TKT, TalentIT en Techniek Nederland als bedrijfsverenigingen, en de adviesraad met Saxion, Tech your Future en PCPT. Daarnaast sluiten de volgende bedrijven zich nu ook aan: Festo, Demcon, Hollander Techniek, LAC en Nerds & Company. Via het Twents Carmel College is er verbinding met het regionale Sterk Techniek Onderwijs project.

Over Techwise
Binnen de coöperatie Techwise werken de (maak)industrie in Twente, onderwijsinstellingen en bedrijven nauw samen om mbo+ niveau opleidingen te organiseren waar het bedrijfsleven ook daadwerkelijk om vraagt. Kortom, Techwise Twente verbindt technisch talent met de toekomst.

Lees meer op www.techwisetwente.nl/