Op weg naar het inburgeringsdiploma

Hengelo / 08 september 2020
De 30-jarige Nasrin heeft haar inburgeringsdiploma bijna binnen. Ze wacht op de uitslag van haar laatste examen ‘schrijven’. Nasrin is vijf jaar geleden vanuit Afghanistan met haar man en drie kinderen van nu negen, zes en vier jaar oud naar Nederland gekomen. Nasrin heeft in Afghanistan geen onderwijs gevolgd en kon daarom in haar eigen taal niet lezen en schrijven. In 2017 is ze in Haaksbergen komen wonen. Via de gemeente mocht ze beginnen met een alfabetiseringstraject gecombineerd met inburgering bij ROC van Twente in Enschede.

Alfabetiseren en inburgeren
De eerste anderhalf jaar bestond uit het leren van de letters, het alfabet en vervolgens leren lezen en schrijven. Iedere deelnemer volgt lessen op eigen niveau en tempo. Vervolgens begon Nasrin aan de inburgering met de onderdelen lezen, luisteren, spreken, schrijven, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en kennis van de Nederlandse maatschappij. Nu drie jaar later heeft Nasrin haar diploma bijna binnen. Een hele prestatie in combinatie met de zorg voor haar gezin.

Lezen is leuk
Nasrin vertelt: “Lezen is leuk. Ik kan nu zelf een boek lezen en ik kan ook mijn kinderen helpen op school en met hun logopedie. Ook in de winkel is het makkelijker nu ik de woorden begrijp. Ik schrijf nu soms zelfs mijn eigen boodschappenbriefje, zodat ik niet twee of drie keer naar de winkel hoef te gaan. Al vind ik schrijven wel moeilijker dan lezen.”

En nu?
“Ik weet dat ik na het behalen van mijn inburgeringsdiploma thuis moet blijven oefenen. Als ik een paar weken niet oefen, dan vergeet ik alles. Misschien ga ik nog verder leren om mijn taalniveau te verhogen naar B1 of zelfs nog een Entreeopleiding volgen. Maar ik moet ook voor de kinderen zorgen. Zij gaan naar school en naar zwemles, dus het is wel lastig te combineren.”, sluit Nasrin het gesprek af.

Leren lezen en schrijven
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of smartphone. Laaggeletterden begrijpen informatie niet goed en zijn hierdoor vaak minder zelfredzaam en minder sociaal actief dan geletterde mensen. Op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid wordt elk jaar de Week van lezen en schrijven georganiseerd. Die is dit jaar van 7 t/m 13 september. Meer info: www.lezenenschrijven.nl.

ROC van Twente biedt verschillende opleidingen aan om mensen te leren lezen, schrijven en rekenen. Of om digitale vaardigheden aan te leren. Voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond zijn er bijv. inburgeringslessen of Nederlandse taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of activiteiten bij (sport)verenigingen. De Entreeopleiding (mbo) is een goede vervolgmogelijkheid na afronding van een educatietraject of inburgeringscursus.