ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool zetten zich in voor een lhbti+ inclusieve community

06 oktober 2020
De lhbti+-werkgroepen van ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool zetten zich er gezamenlijk voor in dat iedereen die in Twente onderwijs volgt, geeft, of er op een andere manier bij betrokken is, zich vrij moet kunnen voelen om openlijk zichzelf te zijn.

Op 6 oktober, een paar dagen vóór de internationale ‘Coming Out Day’ en de start van de Enschedese campagne Diversity of Twente, bekrachtigden de Colleges van Bestuur van de drie Twentse onderwijsinstellingen dit in een statement. In deze verklaring>> is onder andere opgenomen dat zij een inclusieve, veilige, gezonde en inspirerende omgeving zullen creëren voor de lhbti+ studenten, medewerkers en anderen die bij het onderwijs in Twente betrokken zijn.

De instellingen besteden al jaren op hun eigen wijze aandacht aan lhbti+-zaken. Zo organiseert ROC van Twente activiteiten rondom de Paarse Vrijdag in december en wordt op deze dag de regenboogvlag op diverse locaties gehesen. Th!nk with Pride van Saxion organiseert rond 11 oktober jaarlijks een inhoudelijk evenement. De Universiteit Twente hijst op 11 oktober de regenboogvlag en organiseert een informeel samenzijn. Daarnaast zijn Saxion en de UT lid van Workplace Pride. Vanaf dit jaar trekken de instellingen gezamenlijk op. Op 6 oktober wordt de verklaring tijdens een live webinar>> ondertekend.

De instellingen hijsen allen de regenboogvlag en Saxion zet ook dit jaar het gebouw Epy Drost weer in de regenboogkleuren. Bij de UT worden de letters aan de Hengelosestraat omgeturnd tot Diversity of Twente. De onthulling door wethouder Kampman geldt als start van de Enschedese regenboogdagen.