Ontdek curriculumkit

19 november 2020
Bouw samen stap voor stap aan beter onderwijs

Curriculumkit is een leuk en praktisch kaartspel om samen met je vakgroep of team een deel van het curriculum te (her)ontwerpen. Kom tot nieuwe inzichten en bouw met bouwstenen als leerstrategieën, formatief handelen, leren zichtbaar maken en activerende didactiek aan effectieve lessen en betekenisvolle toetsing.

Samen bouwen
Curriculumkit is een kaartspel wat je samen met collega’s speelt om een onderwerp, project of periode te (her)ontwerpen. Met het team doorloop je in ongeveer 2.5 uur verschillende stappen, waarbij je samen vaststelt: wat studenten gaan leren, hoe ze dat gaan leren, hoe ze dat zichtbaar gaan maken en hoe ze feedback krijgen (en worden beoordeeld). Dit wordt gedaan middels een duidelijke structuur en een breed aantal suggesties.

Krachtige bouwstenen
In de Curriculumkit zijn verschillende krachtige, didactische bouwstenen verwerkt. Zo ga je aan de slag met op welke manieren en momenten leerlingen tussendoor effectieve feedback krijgen op hun leerproces en komen er werkvormen voorbij om te werken aan leerstrategieën als actieve herhaling (retrieval practice) en gespreid leren (spaced practice). Ga in gesprek over deze onderwerpen en verwerk ze concreet in de lessen!

Van docenten, voor docenten
Achter curriculumkit zitten docenten en onderwijskundigen die dagelijks lesgeven, ondersteunen bij onderwijsontwerp, veel lezen over onderwijs en leren en dit alles delen via Vernieuwenderwijs. Hun kennis, ervaring en expertise rondom curriculumontwerp en didactiek hebben ze samengevoegd in deze toolkit, waardoor deze een stevige theoretische basis heeft en erg praktijkgericht is.

Praktisch
Je kunt de toolkit inzetten voor het (her)ontwerpen van een lessenserie, project, etc. Er is veel mogelijk en je kunt de toolkit er telkens opnieuw bij pakken. Na het doorlopen van alle stappen heb je een concrete opzet voor de lessen liggen. Praktisch dus! Daarnaast nodigt de toolkit uit tot gesprekken over onderwijs die voorbijgaan aan de waan van de dag.

Interesse? Neem contact met ons op: edulab@rocvantwente.nl