Digitaal onderwijs nu ook mogelijk voor educatie en inburgering

Hengelo / 03 december 2020
Docenten zijn er klaar voor, klaslokalen zijn gefaciliteerd met camera’s in de klas en de eerste groepen educatiecursisten en inburgeraars hebben een laptop ontvangen. De coronamaatregelen hebben in het mbo en bij de volwasseneneducatie gezorgd voor een snelle omslag van offline naar ook online lessen: hybride onderwijs.

Vaak geen laptop 
Deelnemers aan educatie- en inburgeringstrajecten hebben vaak thuis geen eigen computer of laptop. Dit maakt het voor hen heel lastig om onderwijs te blijven volgen, nu een groot deel van de lessen gedwongen thuis moet plaatsvinden. Bob Vos, directeur van Switch IT Solutions, liet spontaan weten graag zijn hulp aan te willen bieden. Op woensdag 2 december overhandigde hij laptops aan 7 inburgeraars. Ook ROC van Twente maakt zo’n 200 gebruikte laptops geschikt voor deze groepen. Inmiddels zijn de eerste ruim 100 laptops in bruikleen uitgegeven.

Voorbereiding 
De afgelopen periode zijn zowel docenten als de deelnemers voorbereid op de overgang naar meer online les. Educatie- en inburgeringsdeelnemers hebben bijv. geoefend met digitale vaardigheden in de klas. En docenten zijn getraind in activerende didactieken voor hybride lessen. Daarnaast zijn er in de leslokalen in samenwerking met de dienst ICT de afgelopen weken nieuwe camera’s opgehangen, zodat docenten hun lessen kunnen verzorgen in de klas. Daar is de helft van de groep fysiek aanwezig en kan de andere helft van de groep nu gelijktijdig thuis de les volgen. Bij een volgende les is het andersom. Op deze manier kunnen alle lessen doorgaan en kan de docent ook contact houden met alle deelnemers.