Medewerkers waarderen ROC van Twente als een van de beste werkgevers

Hengelo / 03 december 2020
De waardering die onze medewerkers aan hun werkplezier geven, levert ons het World-class Workplace keurmerk op. Dat is Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap.

De waardering die onze medewerkers aan hun werkplezier geven, levert ons het World-class Workplace keurmerk op: Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. World-class Workplaces worden door hun medewerkers hoger beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. 

Tevredenheid blijft groeien

Weten hoe het echt staat met de werkbeleving kan alleen door dat medewerkers zelf te laten vertellen hoe zij dit ervaren en continu aandacht te hebben voor medewerkerstevredenheid. Eind september zijn 2.115 van onze medewerkers uitgenodigd anoniem een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Effectory, dat zich heeft gespecialiseerd in medewerkersonderzoeken. Maar liefst 85,9% van de medewerkers heeft aan het MTO meegedaan. Uit de resultaten blijkt dat zowel docenten als ondersteunende medewerkers met veel plezier hun werk doen. Oók in crisistijd, waarin online lesgeven en werken de boventoon voeren en het gemis van collega’s merkbaar is. Er is een grote bereidheid van medewerkers om elkaar te helpen en een bijzonder grote betrokkenheid en bevlogenheid. Op de meetaspecten die horen bij de uitkomst zijn scores behaald die nagenoeg allemaal hoger liggen dan bij de vorige meting in 2018 én het landelijk gemiddelde; een 8,3 voor de algemene tevredenheid.

Goed werkgeverschap

De waardering ligt aanzienlijk hoger dan de gemiddelde scores bij andere mbo-instellingen. Natuurlijk blijven er ook zaken om te verbeteren, zoals verdere aandacht voor werkdruk (balans privé en werk), samenwerking in teamverband en een open en transparante communicatie: elkaar feedback geven. Deze aandachtspunten worden in de komende periode gebruikt om het gesprek in de teams aan te gaan. Zo werkt de hele organisatie aan de verdere verbetering en ontwikkeling met als doel een goed opgeleide student die passie heeft voor het vakmanschap dat door betrokken en bevlogen professionals wordt onderwezen.

World-class Workplace

Voor de World-class Workplace Scan zijn 2115 medewerkers uitgenodigd. 1816 medewerkers hebben hun mening gegeven en het werkgeverschap van ROC van Twente beoordeeld. De World-class Workplace score is hiervan het resultaat, vergeleken met het gemiddelde van Nederland en de score van een eerdere World-class Workplace Scan. Basis zijn zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent.

•    Huidige meting: 7,9
•    Vorige meting: 7,4
•    Nederlands gemiddelde: 7,2

“In deze moeilijke periode willen we graag stil staan bij een prachtig resultaat, waar we samen trots op mogen zijn. Successen mogen en moeten we ook blijven vieren, voor het werkplezier van medewerkers en de ontwikkeling van onze studenten”
John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur ROC van Twente

Meer weten? Bekijk de infographic met daarin de hoofdlijnen uit de resultaten.