Opleidingen met een instroombeperking voor schooljaar 2021-2022 bekend

Hengelo / 03 december 2020
De opleidingen met een instroombeperking zijn bekend.

Jaarlijks stemmen we het aantal opleidingsplekken af op de kans op werk, het aantal beschikbare stageplaatsen en/of landelijk gestelde quota. Dit betekent, dat er voor opleidingen met een instroombeperking een maximum aantal opleidingsplekken beschikbaar is. 

‘Nieuwkomers’

Dit jaar kent de lijst een aantal nieuwkomers. Het gaat om: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Onderwijsassistent, Sociaal Werker en Mediaredactiemedewerker. Reden hiervoor ligt in een (dreigend) te kort aan BPV-plaatsen. 

Waarom een instroombeperking?

In het mbo leer je een beroep. Om jongeren goed voor te bereiden op het toekomstige beroep of een vervolgopleiding, is het belangrijk om stage te volgen. Zonder stage is er geen kans op een diploma! Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal stageplekken beschikbaar, zoals bij doktersassistent. En daarom is er dus maar een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar voor die opleiding.

Een andere reden is de kans op werk. We willen dat iedereen goed terechtkomt en een baan kan vinden. Als blijkt dat er in de toekomst maar beperkt behoefte is aan vakmensen in een bepaalde sector, dan kan dat een reden zijn om een maximum te stellen aan het aantal opleidingsplaatsen.

Tot slot zijn er ook nog landelijke quota, die er voor zorgen dat er een maximum aantal opleidingsplekken zijn.

Loten

Als er voor deze opleidingen meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, wordt er geloot. Hiermee wordt de plaatsingsvolgorde bepaald. Als je niet wordt ingeloot, dan helpen we je bij het kiezen van een passende andere opleiding. Om mee te kunnen doen met de loting moet je je voor 1 april aanmelden. De toekomstige studenten die mee hebben gedaan aan de loting, ontvangen rond 12 april bericht over de eventuele plaatsing of begeleiding naar een andere passende opleiding.

Bekijk het overzicht van opleidingen met een instroombeperking >