Corona update 21 januari 2021

Hengelo / 22 januari 2021
Deze week heeft het kabinet besloten tot de invoer van een avondklok en zijn de coronamaatregelen aangescherpt. De maatregelen hebben ook effect op ons onderwijs.

Op onze corona-pagina vind je de meest gestelde vragen over COVID i.r.t. het onderwijs bij ROC van Twente. In dit bericht hebben we de maatregelen van 21 januari op een rij gezet. 

 • Aanmelden voor een mbo-opleiding
  De aanmelddatum is verschoven van 1 april naar 1 mei. Meld je je voor die datum aan, dan behoud je het toelatingsrecht. Dit geldt ook voor opleidingen met een instroombeperking. De loting wordt verplaatst naar maandag 3 mei 2021.
 • Praktijklessen
  - Praktijklessen stoppen om uiterlijk 19.30 uur, zodat studenten en medewerkers voor 21.00 uur thuis kunnen zijn.
  - Praktijklessen worden zoveel mogelijk tussen 08.30 en 19.30 uur gepland. We kijken hierbij kritisch welke les echt moet doorgaan of dat er toch online opdrachten kunnen worden gegeven.
  - Mocht er overdag geen ruimte zijn om de praktijklessen aan te bieden, kan uitgeweken worden naar de zaterdag. 

 • Examens
  Ook tijdens de avondklok mogen examens doorgaan. Tijdens het examen ontvang de bewuste studenten van ons een verklaring, waarin staat dat ze voor een examen op school zijn geweest. Daarnaast dienen onze studenten een eigen verklaring te downloaden van de site van de rijksoverheid. Hier zijn studenten zelf verantwoordelijk voor. 

  Welke examens gaan er door?
  - Centrale examens Nederlands, rekenen en Engels
  - Instellingsexamens Nederlands en Engels
  - Beroepsgerichte examens
  - Praktijkexamens
  - VAVO-examens
  - Examens keuzedelen

 • Studiekosten

  Duo heeft een tijdelijke coronaregeling, die een tegemoetkoming in de kosten biedt voor studenten die tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun mbo-diploma halen. Daarnaast krijgen alle studenten die een basisbeurs en/of aanvullende beurs hebben die tussen februari en  eind augustus 2021afloopt, een tegemoetkoming. Informatie hierover vind je op de site van DUO