Scoren met gezondheid opnieuw landelijk erkend als leefstijlinterventie

07 januari 2021

Scoren met Gezondheid (SMG) wordt inmiddels al 11 jaar succesvol uitgevoerd en is opnieuw voor 3 jaar landelijk erkend als ‘Goed beschreven Leefstijlinterventie’. Sport is de rode draad. FC Twente de neutrale, verbindende factor. En ROC van Twente verzorgt de uitvoering en begeleiding van (jong) volwassenen die om welke reden dan ook niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs of het werkveld.

Regie weer in eigen hand
Binnen SMG wordt gewerkt aan een gezonde leefstijl gericht op een gedragsverandering, waarbij deelnemers hun eigen kracht ervaren en de regie weer in eigen hand gaan nemen. Scoren met gezondheid is er voor groepen kwetsbare mensen (18+) met een sociaal economische achterstand. Daardoor is het geschikt voor zeer diverse doelgroepen zoals jongeren (langdurig) werklozen, statushouders, voorbereidingstraject voor onderwijs- en arbeidsmarkt (re-integratie), participatie en/of integratie, sociale en/of sportactivering, mensen met psychosociale problematieken en/of mensen die een chronische ziekte hebben.

Sport biedt perspectief
SMG biedt -in 13 weken- een wijkgerichte en integrale aanpak gebaseerd op de visie positieve gezondheid. Er wordt op meerdere aspecten van iemands leven ingezet om zo meer effect op gezondheid en participatie te bereiken. De begeleiding is essentieel en het is een positieve methode waarmee de deelnemers hun eigen kracht ervaren, inzicht krijgen in talenten en dromen, ontmoeten en waarmee ze werken aan hun gezondheid. Er is aandacht voor sociale en fysieke factoren die bevorderen dat iemand het vermogen heeft die kracht te ontwikkelen. Sport wordt als doel en als middel ingezet om te werken aan sportverhoging, een betere gezondheid, het groepsproces, meer zelfvertrouwen, veerkracht, het opbouwen va neen goed dag- en nachtritme en het opdoen van sociale contacten. Positieve ervaringen en FC Twente zijn belangrijke motiverende factoren. Ook worden er goede resultaten geboekt omdat er een perspectief geboden kan worden (sporten, betere gezondheid, sociale contacten, onderwijs, (vrijwilligers)werk, enz.). Door de uitstraling van FC Twente komen mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging.