ROC van Twente in Twente aan de slag met de nieuwe Wet inburgering

Hengelo / 02 november 2021
Wij zijn één van de zes taalaanbieders die inburgeraars de Nederlandse taal gaan leren. Op 28 oktober werd de samenwerking bezegeld met de ondertekening van het contract. Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in onze maatschappij. Gemeenten voeren de regie over het inburgeringsproces. Binnen de nieuwe wet moeten inburgeringsplichtigen de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau leren om hiermee hun perspectief op de arbeidsmarkt te vergroten.

ROC van Twente combineert klassikaal les met praktijkonderwijs en stimuleert inburgeraars om vooral ook samen aan de slag te gaan. Docenten hebben oog voor de persoonlijke leerwensen en helpen ze om Nederlandse burgers te worden. De inburgeraars leren Nederlands tijdens praktijklessen techniek of zorg en krijgen ook digitale vaardigheden aangeboden. Ook laten we de deelnemers kennismaken met de mooie en interessante kanten van Twente. Dat is goed voor hun netwerk en de binding met Twente.

Samenwerking van de Twentse gemeenten
De veertien Twentse gemeenten werken intensief samen in de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering. Er wordt op alle onderdelen van de wet zoveel mogelijk samengewerkt: zo gebruiken alle veertien gemeenten dezelfde werkwijze bij het afnemen van de brede intake en het vormen van het Persoonsplan Inburgering en Participatie. Ook wordt op regionaal niveau invulling gegeven aan de verplichte Module Arbeidsmarkt en Participatie. 

Rob Christenhusz (gemeente Oldenzaal), in Twente de regionaal verantwoordelijk wethouder Inburgering: “De nieuwe Wet inburgering bevat op inhoud alle elementen voor een succesvolle integratie, het machtig zijn van de Nederlandse taal speelt hierin een essentiële rol. Die kans willen we onze toekomstige inwoners dan ook écht geven. Daarom zijn we erg blij dat we samen met deze zes taalaanbieders een uniek aanbod hebben kunnen organiseren in Twente.” 

Na een aanbestedingsprocedure zijn zes taalaanbieders aangewezen die de inburgeraars in Twente vanaf 1 januari 2022 de Nederlandse taal gaan leren.