Studenten worden graag gezien

Hengelo / 07 juni 2022
Vrijdag 3 juni maakte de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) de resultaten bekend van de landelijke studenttevredenheidsmeting in het mbo. Ook studenten van ROC van Twente beoordeelden hun school en opleiding. 57,4% van de studenten vulden de online vragenlijst in. Zij beoordeelden hun opleiding met een 6,82, nagenoeg gelijk aan de vorige beoordeling en identiek aan het landelijke gemiddelde. Hiermee blijft de kwaliteit van het onderwijs constant. Er zijn geen significante verschillen ten opzichte van voorgaande jaren.

Het onderzoek
Het JOB-onderzoek bestaat uit zo’n 43 vragen over school en opleiding. Zo konden studenten aangeven hoe ze dachten over de kwaliteit van de opleiding, de organisatie van de school, de faciliteiten, etc. ROC van Twente werd beoordeeld met het rapportcijfer 6,64: ook precies het landelijke gemiddelde.

Gebruik van boeken en leermiddelen
Een terugkerend thema is het gebruik van boeken en materialen. ROC van Twente kent een eigen regeling, waarbij studenten geld kunnen terugkrijgen als boeken niet gebruikt worden in de les. Dit begint zijn vruchten af te werpen: onderwijsteams zijn kritischer en selectiever in het samenstellen van de leermiddelenlijst én studenten maken gebruik van de terugkoopregeling. Het blijft wel zaak om aandacht te vestigen op de regeling.

Ook de studentenraad is actief betrokken. Voorzitter Joost Lassche:
‘Wij zitten als studenten regelmatig om tafel met het College van Bestuur en praten dan over veel verschillende onderwerpen. De JOB-meting geeft ons speerpunten en houvast voor het gesprek met de collegedirecteuren, waar wij ook mee aan tafel zitten. Zo zorgen we er samen voor dat wat wij belangrijk vinden als student, ook daadwerkelijk wordt opgepakt in het onderwijs. Wij zijn dan ook actief betrokken bij de terugkoopregeling en andere zaken.’

Aandacht voor de student
Studenten geven aan graag gekend, gehoord en gezien te willen worden. Hierop zet ROC van Twente dan ook al volop in met o.a. coaches en inhaalprogramma’s. Deze meting is gevoerd tijdens de lockdown in december en de opstart van het onderwijs in het voorjaar. Studenten geven aan dat ze een hoger cijfer zouden hebben gegeven als er geen corona zou zijn geweest.

Online les
Op het gebied van online les valt er nog wel winst te behalen.

John van der Vegt (voorzitter College van Bestuur):
Corona was voor ons allemaal een tijd waarin onderwijs een nieuw gezicht kreeg. We hebben gaandeweg veel geleerd en bespreken onze leerervaringen met de studenten. We zijn een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, waar het geven van praktijkonderwijs een essentieel onderdeel is van de opleiding. Ondanks het hybride-tijdperk, waarin on- en offline onderwijs gecombineerd wordt, zien,  horen en spreken wij onze studenten het liefst op school, in de klas. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de studenten tevreden zijn en wij constante kwaliteit leveren, maar persoonlijk vind ik dat wij altijd moeten streven naar beter dan gemiddeld. Werk aan de winkel dus.’

De volgende meting vindt over twee jaar plaats.