Het practoraat Versterken Leerproces Niveau 2 (VLN2) werkt vanuit het gedachtegoed van de Positieve Psychologie. Dat wil zeggen dat we focussen op betrokkenheid, welbevinden en talentontwikkeling om zowel studenten als docenten tot fundamentele ontwikkeling te laten komen.

Inge Zweers spreekt haar practorale rede op donderdag 21 januari 2021 uit. Meer info hierover volgt. 

doelen practoraat

Het practoraat heeft als doel om de betrokkenheid van de studenten bij het beroepsonderwijs te vergroten. Hiervoor wordt geëxperimenteerd met verschillende didactische en/of pedagogische benaderingen en nemen studenten onder begeleiding zelf initiatief om hun onderwijs te verbeteren. Ook de betrokkenheid van de docent is belangrijk – zij moeten studenten immers motiveren en optimaal betrekken bij het leerproces. Hiervoor wordt geëxperimenteerd met verschillende manieren van kennisdeling, reflectie en samenwerking tussen docenten.

practor

Inge Zweers is practor Versterken Leerprocessen Niveau 2 bij het ROC van Twente.

 

Inge heeft als orthopedagoog gewerkt in het (voortgezet) speciaal onderwijs, als docent psychologie op de Universiteit Utrecht en Universiteit Twente en is gepromoveerd op het thema de ontwikkeling van zorgleerlingen met gedragsproblemen in het regulier en speciaal onderwijs. Vanuit deze achtergronden probeert Inge een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk. Momenteel combineert Inge haar baan als practor met een functie als postdoc onderzoeker op het thema Opbrengstgericht Burgerschapsonderwijs bij de Universiteit van Amsterdam.