nieuwsgierig, verbindend en inspirerend

Wij willen ons onderwijs verbinden aan de Twentse samenleving. We werken gericht en slim samen met de regio, stellen ons flexibel op en werken toekomstgericht. Nieuwsgierig, verbindend & inspirerend! Daar staan we voor. Onlangs zijn onze strategische uitgangspunten uit 2016 herijkt in de Kwaliteitsagenda.

strategische koers

Van 2012 tot 2016 hebben we succesvol gepresteerd met plezier en passie: de opleidingsrendementen zijn hoog, de studententevredenheid is gestegen, het aantal voortijdig schoolverlaters blijft teruglopen en de onderwijskwaliteit is bijna helemaal op orde. 

We gaan door op die ingeslagen weg om onszelf en ons onderwijs verder te verbeteren. In de komende jaren zal de focus blijven liggen op onze studenten en goed onderwijs. Uiteraard draagt ROC van Twente ook een grote verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de regio en willen we een sterke en betrouwbare partner in Twente zijn.

onze ambities

In de Strategische Koers stellen we de volgende ambities centraal:

  1. Wij zijn een leven lang nieuwsgierig;
  2. Wij verbinden ons onderwijs aan de Twentse samenleving;
  3. Wij zijn een inspirerende organisatie voor onze medewerkers en studenten;
  4. Wij stimuleren studenten om actief een bijdrage te leveren aan de samenleving.

partnerships

We kunnen niet zonder het bedrijfsleven, overheden en instellingen. Wij willen dan ook een maatschappelijke onderneming zijn met een sterke externe gerichtheid en sterke partnerships.