centrale examens taal en rekenen

Volg je een mbo-opleiding op niveau 2 of 3, dan moet je een centraal examen Nederlands en een instellingsexamen rekenen maken. Als je een opleiding op niveau 4 volgt, moet je ook centraal examen Engels doen. Het centraal examen is een landelijk examen voor alle mbo-studenten in Nederland van een bepaald niveau. Dit examen is een schriftelijk examen dat op ieder moment in je opleiding afgenomen kan worden. Een instellingsexamen maakt ROC van Twente zelf voor jou. Dit kan een schriftelijk examen zijn, maar ook bijvoorbeeld een Proeve van Bekwaamheid.