algemene cursusinformatie

In deze cursus leer je eerst een half jaar versneld lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands tot niveau A1. Daarna volg je anderhalf jaar lang naast de inburgering ook een Entreeopleiding. Je gaat dan door met het verbeteren van je Nederlands tot niveau A2 of hoger. Tegelijk volg je een beroepsopleiding waarbij je kunt kiezen voor diverse beroepsrichtingen. De Entreeopleiding bereidt je voor op een vervolgopleiding of op werk.

iets voor jou?

Wil je leren spreken, luisteren, lezen en schrijven in het Nederlands? Wil je ook graag een beroepsopleiding volgen? Vind je leren makkelijk? Wil je het inburgeringsdiploma en het entreediploma behalen? Volg dan deze cursus.

feiten in het kort

 • soort traject inburgeringscursus
 • Duur 2 jaar
 • Kosten zie toelichting
 • Studiebelasting zie toelichting
 • Afsluiting diploma Inburgering en diploma Entreeopleiding
 • Startdatum in overleg
 • Leslocaties Wethouder Beversstraat 165, Enschede Wethouder Beversstraat 165, Enschede Thorbeckelaan 184, Almelo

meer over de opleiding

toelatingseisen

Je kunt lezen en schrijven. Je leert snel. En in het land waar je vandaan komt, ben je middelbaar opgeleid.

inhoud cursus

We kijken eerst naar jouw niveau in het Nederlands. Daarna volg je de lessen in je eigen tempo. Je krijgt les en begeleiding van goed geschoolde en ervaren docenten. Op je stageplek krijg je begeleiding van een ervaren werknemer.

Fase 1 Inburgering

 • Nederlands
 • Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

Fase 1 en 2 Inburgering en Entree:

 • Nederlands
 • rekenen
 • digitale vaardigheden
 • burgerschap
 • loopbaanbegeleiding
 • theorie en praktijk beroep
 • stage beroep

Toetsing/examen:

 • voortgangsgesprek: bij doorstroom naar volgende fase
 • examen: inburgeringsexamen (6 examens) en examen entreeopleiding

kosten

De kosten voor onze inburgeringscursus zijn € 6750,- (inclusief 1 x deelname inburgeringsexamens).

Voor het volgen van een inburgeringscursus en doen van het examen kun je geld lenen bij DUO. Je kunt deze lening gebruiken om deze kosten te betalen.

maatwerk

Je leert op je eigen niveau. Door te oefenen in de les of door extra te oefenen in het Open Leercentrum. Voor het beroep leer je ook door praktijkopdrachten en stageopdrachten en door te werken.

vervolgopleidingen

Na deze cursus kun je doorstromen naar een beroepsopleiding op mbo niveau 2 of je kunt gaan werken.

afsluiting

Haal je de inburgeringsexamens? Dan krijg je het Inburgeringsdiploma.

Haal je ook de vak- en praktijkexamens van de entreeopleiding? Dan krijg je ook het diploma Entreeopleiding. 

studiebelasting

 • fase 1 (Inburgering): 10 uur les en 4 uur zelfstudie per week.
 • fase 2 (Inburgering en entree): 24 uur les, eventueel stage en 4 uur zelfstudie per week.
 • fase 3 (Inburgering en entree): 18 uur les, 16 uur stage en 4 uur zelfstudie per week.

extra informatie

 • De cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen.
 • De cursus bestaat uit klassikale lessen, afgewisseld met individuele oefeningen. Naast theorielessen volg je ook praktijklessen en doe je stage. Extra oefenen kan in het Open Leercentrum.
 • Voor meer informatie kun je bellen met
  • locatie Enschede: 053 - 851 86 14
  • locatie Almelo: 0546 - 80 95 00