hoe ziet de cursus er uit?

Er is een goede reden waarom we niet verwachten elke dag weer op ons best te zijn, en die ligt in levenslange gewoontes om uiterlijke resultaten te beschouwen als maat voor onze innerlijke waarde en ons zelfbeeld te koppelen aan het al dan niet voldoen aan wat we denken dat anderen van ons verwachten. Deze cursus laat je verschillende manieren zien om je zelfbesef te behouden, ongeacht wat er op dat moment om je heen gebeurt.

 

voor wie is deze cursus bedoeld?

Voor wie wil leren hoe je op je best kunt zijn, zonder jezelf op te jagen of onnodige stress op te roepen.

meld je aan voor deze vrijetijdscursus

feiten in het kort

  • Code VH8944
  • Duur 5 lessen
  • Lestijden 18.45-21.45
  • Kosten € 120,-
  • Overige kosten geen
  • Startdatum 7 november 2018 (laatste les 12 dec. i.p.v. 5 dec.)
    wekelijks op woensdagavond
  • Cursusjaar 2018-2019
  • Leslocatie Gieterij 200, Hengelo

meer over de cursus

extra cursusinformatie

Zelfbewustzijn

Eigenwaarde is ons eigen begrip van wat we waard zijn en is geworteld in onze kindertijd. Vanaf heel jong wordt ons gevoel van waarde in verband gebracht met de positieve waardering door anderen of verbonden aan de dingen die we hebben bereikt. Op latere leeftijd kunnen we dan wel veel bereiken, maar toch kunnen we ons ongelukkig voelen omdat onze eigenwaarde nog afhankelijk is van ons succes dan wel mislukking.

De Kracht van Eigenwaarde laat je zien hoe je dit diepgewortelde stelsel van overtuigingen kunt herkennen en een nieuw inzicht kunt ontwikkelen over wie en wat je werkelijk bent.

Je zult je innerlijk creatieve potentieel kunnen aanboren, meer effectievere koerscorrecties kunnen uitvoeren en voordeel uit kritiek kunnen halen. En je zult diepere connecties met degenen die je na staan ontwikkelen, alsook een manier van zijn die hun eigenwaarde voortdurend bevestigt.

maak kennis met de docent

Mijn naam is Dina Vincent. Tijdens mijn zoektocht naar mezelf heb ik in de jaren negentig een manier geleerd mijn innerlijke zelfbeeld los te koppelen van uiterlijke symbolen van succes of falen. Sindsdien oefen ik steeds dichter bij mijzelf te blijven en vanuit mijn authentiek ik te handelen. Dat lukt niet altijd.. maar er is altijd nog een kans!

Wanneer wij met eerbied, respect en liefde met onszelf omgaan, dan doen wij dat ook met anderen en kunnen wij bijdragen aan het creëren van een betere wereld.

Jaren ben ik docent Engels geweest. Vaak heb ik studenten mogen helpen hun zelfvertrouwen te vinden. Daardoor ging ik beseffen dat mijn passie is: mensen helpen hun eigen kracht te ontdekken.

Mijn bijdrage aan de samenleving is door te geven wat ik geleerd heb. Hoe wij ons als mensen ons “eigen ik” vinden en hoe wij kunnen handelen vanuit een besef van onze innerlijke authentieke zijn, is bewust of onbewust een vraag en een zoektocht van velen. Want handelen uit de authentieke ik geeft rust en gelijker tijd kracht, de kracht van eigenwaarde.

Intake

Voorafgaand aan de cursus zal er individueel een intake worden ingepland met de docent (in overleg). Doel hiervan is onder andere dat je voorafgaand aan de cursus persoonlijk kennis kunt maken met de docent en de kans krijgt vragen te stellen. Daarnaast is het erg belangrijk voor deze cursus dat je kunt aangeven bereid te zijn alle zes de sessies (lesavonden) bij te wonen.

Dina Vincent, docent Kracht van Eigenwaarde

'Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt zijn kleine zaken vergeleken met wat in ons ligt.'