hoe ziet de cursus er uit?

De lessen Spaans in deze snelcursus zijn gericht op het ontwikkelen van met name spreek- en luistervaardigheid over alledaagse onderwerpen. Leesvaardigheid komt ook, weliswaar in mindere mate, aan bod. Daarnaast wordt alleen die grammatica behandeld die nodig is om de taal zelfstandig te kunnen gebruiken. Het tempo van de te behandelen stof ligt hoger dan in een reguliere beginnerscursus Spaans. Na een cursusjaar wordt ruimschoots het A1 niveau van het Europees referentiekader bereikt.

voor wie is deze cursus bedoeld?

Voor iedereen die om privé en/of zakelijke redenen de Spaanse taal eigen wil maken. In verband met het hoge tempo waarin de cursus gegeven wordt is voor deze cursus minimaal Havo-niveau vereist.

meld je aan voor deze vrijetijdscursus

feiten in het kort

  • Code VA8094
  • Duur 26 lessen
  • Lestijden 20.15-21.45
  • Kosten € 295,-
  • Overige kosten lesmateriaal ca. € 68,-
  • Startdatum cursus start op 24 september 2018
    wekelijks op maandagavond
  • Cursusjaar 2018-2019
  • Leslocatie Wierdensestraat 65, Almelo

meer over de cursus

Extra cursusinformatie

Vanzelfsprekend is het belangrijk om een basisvocabulaire eigen te maken. In de lessen wordt hier aandacht aan besteed door het geleerde voortdurend in praktijk te brengen in groepjes, individueel en klassikaal.

Omdat de stof in een hoger tempo behandeld wordt, is het noodzakelijk dat je thuis de nodige tijd besteedt aan het maken van huiswerk, ongeveer vijf uur per week: herhalen van vocabulaire en grammatica en het voorbereiden van de les.

Maak kennis met de docent

Mijn naam is Sabine de Windt. Vakanties in Spanje tijdens mijn middelbare school tijd maakten dat ik Spaans ben gaan studeren aan de universiteit. Het niet beheersen van de taal in het land waar je verblijft, was frustrerend. Ik had me wel wat “terras-Spaans” eigen gemaakt, maar Ik wilde de taal perfect leren. Zo begon ik vol enthousiasme aan de studie Spaanse taal en letterkunde. De hoogleraar die colleges geschiedenis van Spanje en SpaansAmerika gaf, maakte diepe indruk op mij. Hij kon fascinerend vertellen over bijvoorbeeld de grote invloed die de Arabieren op Spanje hadden gehad: verfijnde irrigatietechnieken, de introductie van allerlei exotische vruchten en hun aandeel in wetenschap en architectuur. Ook kwam ik meer te weten over de ontdekking van Amerika door Columbus in 1492 en de verstrekkende gevolgen hiervan, over het ontstaan van de Camino van Santiago en meer recent, de burgeroorlog. Kortom er ging een wereld voor mij open en ik wilde die wereld verder ontdekken. Rondreizen door Spanje en steden en dorpen bezoeken is mijn passie geworden. Ik verbaas me altijd weer over de gevarieerdheid van de architectuur, het landschap en het klimaat. Ik geniet van het contact met de mensen en hun levensstijl. Ook ben ik op reis altijd heel bewust met de taal bezig, er valt altijd weer iets nieuws te leren. Na mijn studie ben ik gaan lesgeven, ik wilde doorgeven wat ik geleerd had . Ik wil de taal op een zo eenvoudige mogelijke manier overbrengen. In mijn lessen probeer ik veel Spaans te praten. De cursisten zelf stimuleer ik ook Spaans te spreken en op een creatieve manier met de taal om te gaan. Oefening baart kunst. Het onderwijs blijft boeien, of het nu gaat om het zoeken naar de ideale manier van lesgeven of de prettige omgang met gemotiveerde cursisten op de volksuniversiteit.