beroepsbeeld

Heb jij ambities om voor de klas te staan? Heb jij een mbo-diploma niveau 4? Wil jij weten of werken in het basisonderwijs echt iets voor jou is? Ontdek het tijdens dit eenjarige maatwerktraject, waarin je versneld de opleiding Onderwijsassistent volgt. In dit traject krijg je van pabo-docenten (extra) lessen in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Je gaat ook een dagdeel per week voor deze lessen naar Saxion in Enschede. Zo maak jij al vroegtijdig kennis met het hbo en de manier van leren binnen het hbo. Zo ben je goed voorbereid op de toelatingseisen van de pabo.

beroepsprofiel

Je werkt graag in groepen. In de klas, maar ook in je team. Je legt makkelijk contact met leerlingen en met hun ouders. Je bent goed in Nederlands en rekenen. Ook ben je algemeen ontwikkeld en geïnteresseerd in de wereld om je heen.

meld je aan voor deze mbo-opleiding

feiten in het kort

 • Leerweg / Niveau BOL versneld / 4
 • Duur 1 jaar
 • Lesgeld € 1.357,- (per schooljaar)
 • Overige kosten Toelichting zie “kosten”
 • Startdatum Augustus
 • Cursusjaar 2023-2024
 • Leslocaties Thorbeckelaan 184, Almelo

meer over de opleiding

Theorie en praktijk

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de praktijk. Elke week loop je vijf dagdelen stage (waarvan minimaal twee periodes stage in het basisonderwijs). Daarnaast krijg je drie dagdelen theorie en twee dagdelen keuzedeel "doorstroom pabo". In het keuzedeel krijg je lessen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek van pabo-docenten. Eén dagdeel (vrijdagmiddag) wordt op Saxion in Enschede gegeven. Je bereid je hiermee voor op de toelatingstest van de pabo. Zie ook: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Voor de stageplek is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Het niet hebben van een VOG betekent dat je niet aan de slag kunt bij een stagebedrijf en de opleiding niet kunt afronden.

Het is mogelijk om een extra vak te volgen bij het VAVO Lyceum van Twente (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) en daarmee een havo-certificaat te halen voor dat vak.

Opleidingsduur

De opleiding start in augustus en duurt 1 jaar.

Examinering

De examens worden in de praktijk, voor de klas afgenomen. Hierin laat je zien dat je in de praktijk kunt toepassen wat je geleerd hebt. Verder doe je theorietoetsen en moet je portfolio aan alle eisen voldoen. Daarnaast kun je examen in de algemene vakken moeten doen. Zie www.rocvantwente.nl/examens. Met een recent mbo-diploma niveau 4 krijg je vrijstellingen.

Vakkenpakket

 • Aardrijkskunde
 • Didaktiek taal en rekenen
 • Geschiedenis
 • Loopbaan
 • Methodische werkbegeleiding
 • Natuur en Techniek
 • PDO (pedagogiek - didactiek- onderwijskunde)

Toelatingseisen

Je hebt nodig:

 • een recent mbo-diploma niveau 4

Je maakt een capaciteitentest op hbo niveau om te bepalen welk maatwerk nodig is: je ontwikkelt je waar nodig en je krijgt vrijstellingen waar het kan. Je kunt bijvoorbeeld vrijstellingen krijgen voor de centrale examens Engels, Nederlands en rekenen (mits recent een mbo-diploma niveau 4 behaald is), burgerschap en keuzedelen (mits met een voldoende afgesloten).

Na je aanmelding wordt bij de intakeactiviteiten bekeken of je geschikt en toelaatbaar bent voor dit versnelde maatwerktraject.

intakeactiviteiten

Voordat je kunt starten met de opleiding moet je intakeactiviteiten volgen. Zo maak je een AMN-talentenscan op hbo niveau. Deze test meet jouw capaciteiten en motivatie. En je krijgt een intakegesprek. Vervolgens wordt bekeken of je geschikt en toelaatbaar bent voor dit traject (individuele onderbouwing en toelating). Toelatingsrecht (aanmelden voor 1 april) is voor dit traject niet noodzakelijk.

Kosten

Wettelijk lesgeld: € 1.357,- (per schooljaar). Leermiddelen: ongeveer € 175,-. Daarnaast heb je een laptop nodig. Zie www.rocvantwente.nl/laptops. Meer informatie over leermiddelen? Kijk dan op rocvantwente.nl/mbowebshop. Meer informatie over de kosten? Kijk dan op rocvantwente.nl/kosten.

scholingscheque Twents Fonds voor Vakmanschap

Twents Fonds voor Vakmanschap stimuleert vakmanschap in de regio door te investeren in om-, na- of bijscholing voor werkenden, zzp’ers en werkzoekenden in Twente. Vraag een gesprek aan en kijk of jij in aanmerking komt voor een scholingscheque. Twents Fonds voor Vakmanschap draagt 50% bij aan je scholingskosten door middel van een scholingscheque van maximaal € 2500,-.

Meer info? www.rocvantwente.nl/fonds 

Vervolgmogelijkheden

Je kunt blijven werken als onderwijsassistent. Doorleren kan ook, bijvoorbeeld op de pabo. We werken samen met Saxion voor een succesvolle aansluiting op de pabo en Social Work.

Let op! Er gelden speciale toelatingseisen voor de pabo's. Zie www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

werk en loopbaan

Bijblijven en voorbereiden op veranderingen is en blijft belangrijk. Dat doe je door je eigen kennis, ervaring en talent continu te ontwikkelen. Wie stilstaat, wordt ingehaald. Hoe blijf je scherp, hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? 

waar kan ik deze opleiding volgen?

studie in cijfers

Op de Studie in Cijfers zie je hoe tevreden studenten zijn over deze opleiding. En hoeveel kans je hebt op een diploma en een baan.

backup_print_label