beroepsbeeld

Je organiseert sport- en bewegingsactiviteiten. Je begeleidt mensen in groepen, maar ook individueel. Dat doe je bijvoorbeeld bij een fitnesscentrum, gezondheidscentrum, sportvereniging, buitenschoolse opvang, outdoorcentrum, zwembad of in de recreatieve sector. Je zorgt zelf voor alle nodige materialen. En met instructie van je leidinggevende maak je les- en trainingsplannen. Ook organiseer je sportieve evenementen.

beroepsprofiel

Je bent enthousiast, gemotiveerd en geïnteresseerd in sporten. Je hebt een actieve houding en bent gezond en fit. Je wilt leren hoe je sport organiseert, in theorie en praktijk. En: je beleeft plezier aan het begeleiden van groepen.

meld je aan voor deze mbo-opleiding

feiten in het kort

 • Leerweg / Niveau BOL / 3
 • Duur 3 jaar
 • Lesgeld € 1.449,- (per schooljaar)
 • Overige kosten Toelichting zie “kosten”
 • Startdatum Augustus en februari
 • Cursusjaar 2024-2025
 • Leslocaties Colosseum 87, Enschede

meer over de opleiding

Theorie en praktijk

Je krijgt theorie- en praktijklessen. In het eerste jaar heb je een breed vakkenpakket. Je start de opleiding op niveau 3 met een basis half jaar, waarbij je de mogelijkheid hebt om halverwege het eerste leerjaar naar niveau 4 te gaan.

Op niveau 3 kies jij in het tweede en derde leerjaar je eigen keuzedelen en ga jij je specialiseren in een hoofdrichting. Je kunt kiezen uit één van de volgende twee richtingen:

 • Buurt, sport en recreatie
 • Fitness en gezondheid

Binnen deze richtingen en keuzedelen behaal je branchecertificaten waardoor je een betere kans op de arbeidsmarkt hebt.

Opleidingsduur

De opleiding duurt 3 jaar en start in augustus en februari.

Examinering

Je legt Proeven van Bekwaamheid (PvB) af. Hierin laat je zien dat je in de praktijk kunt toepassen wat je geleerd hebt. En je houdt een portfolio bij. Daarnaast doe je examen in de algemene vakken. Zie www.rocvantwente.nl/examens.

Ook de door jou gekozen keuzedelen worden geëxamineerd. Over het kiezen van de keuzedelen word je in het eerste leerjaar uitgebreid geïnformeerd. Algemene informatie over keuzedelen vind je op www.rocvantwente.nl/keuzedelen.

Vakkenpakket

Naast onderstaande algemene vakken krijg je in het tweede en derde leerjaar ook vakken die horen bij je specialisatie. Bij buurt, sport en recreatie krijg je bijvoorbeeld les in outdoor en beweegpret 55+. Bij fitness en gezondheid krijg je bijvoorbeeld les in anatomie en gezonde leefstijl.

 • Begeleiden en lesgeven
 • EHBO
 • Engels
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Sport en organisatie
 • Sportvaardigheden
 • Trainen en gezondheid

Toelatingseisen

Je hebt nodig:

 • een diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg        
 • of een overgangsbewijs van 3- naar 4- havo/vwo        
 • of een mbo-diploma niveau 2        
 • of een gelijkwaardig diploma     

Aanvullende eisen:
Na je aanmelding nodigen we je uit voor een bijeenkomst waarin je kan laten zien dat je geschikt bent voor de opleiding.

intakeactiviteiten

Voordat je kunt starten met de opleiding moet je intakeactiviteiten volgen. Zo maak je bijvoorbeeld een AMN Talentscan. Deze test meet jouw capaciteiten en motivatie. Ook vul je het Digitaal Doorstroom Dossier in. Hierin staan je persoonlijke gegevens, maar ook de reden waarom je voor de opleiding hebt gekozen. En je wordt uitgenodigd voor een fysieke tekst en een intakegesprek. Verder raden wij je aan een dag mee te lopen in de opleiding.

Kosten

Wettelijk lesgeld: € 1.449,- (per schooljaar). Leermiddelen: ongeveer € 390,- voor het eerste leerjaar. Kleding ongeveer € 200,- voor het eerste leerjaar. Voor de jaarlijkse keuzekampen zijn de kosten tussen de € 0,- en € 500,-. Hier komen de eventuele kosten voor de keuzedelen nog bij. Daarnaast heb je een laptop nodig. Zie www.rocvantwente.nl/laptops.

Meer informatie over leermiddelen? Kijk dan op www.rocvantwente.nl/mbowebshop. Meer informatie over de kosten? Kijk dan op www.rocvantwente.nl/kosten.

is er opleidingsbudget voor mij?

Scholing is een investering in de toekomst. Om iedereen een kans te geven zich te ontwikkelen zijn er verschillende budgetten en subsidies beschikbaar.
Zo is er bijvoorbeeld Twents Fonds voor Vakmanschap, maar er zijn meerdere financieringsmogelijkheden. Bekijk het actuele overzicht van alle financieringsmogelijkheden >>

Vervolgmogelijkheden

Heb je gekozen voor buurt, sport en recreatie, dan kun je aan de slag bij bijvoorbeeld een sport bso, sportvereniging, outdoorcentrum of in de recreatieve sector. Doorleren kan ook, bijvoorbeeld met de mbo niveau 4 opleiding Sport en bewegen. De profielen die goed aansluiten zijn buurt, onderwijs en sport of sportinstructie, training en coaching. Heb je gekozen voor fitness en gezondheid, dan kun je aan de slag bij bijvoorbeeld een fitnesscentrum, bootcampgroep, sportvereniging of gezondheidscentrum. Doorleren kan ook, bijvoorbeeld met de mbo niveau 4 opleiding Sport en bewegen. Het profiel sport, bewegen en gezondheid sluit hier goed op aan.

werk en loopbaan

Bijblijven en voorbereiden op veranderingen is en blijft belangrijk. Dat doe je door je eigen kennis, ervaring en talent continu te ontwikkelen. Wie stilstaat, wordt ingehaald. Hoe blijf je scherp, hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? 

waar kan ik deze opleiding volgen?