Soms gaat er ook bij ons wel eens iets mis. Wij doen er alles aan om klachten zo snel mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door met elkaar om tafel te gaan en te praten over het probleem. Komen we er niet uit? Check dit stroomschema om te zien waar jij terecht kunt met je klacht. Wil je hem indienen? Dat kan via dit formulier! Daarnaast kun je ook een suggestie of signaal ter verbetering aan ons doorgeven.

Het indienen van een klacht

Het indienen van een klacht betekent niet direct dat deze wordt voorgelegd aan één van de commissies van ROC van Twente. Wij proberen altijd om de klacht eerst op te lossen samen met jouw college of team. Mocht je dit niet willen of mocht dit niet tot een gewenste oplossing leiden, dan kan er ook nog worden gekozen voor mediation. Mocht je dit niet willen of ook niet tot een gewenste oplossing leiden, dan kun je ervoor kiezen om de klacht officieel voor te leggen aan één van de commissies van ROC van Twente. Hierbij is het van belang dat je klacht-, bezwaar- of beroepschrift voldoet aan de vereisten uit het reglement. Door het invullen van onderstaand formulier zorg je ervoor dat je hieraan voldoet. Mocht toch blijken dat er nog informatie mist, dan zal het secretariaat Klacht & Bezwaar je hiervan op de hoogte stellen. Daarnaast is het van belang dat je het klacht-, bezwaar- of beroepschrift binnen de juiste termijn indient. Meer informatie over de termijnen vind je in de reglementen, deze zijn opgenomen in de handleiding Klacht & Bezwaar. Uiteraard kun je met vragen ook terecht bij het secretariaat Klacht & Bezwaar. Je bereikt het secretariaat van maandag t/m donderdag via 088 - 178 32 92 en via klachtenbezwaar@rocvantwente.nl

Na het indienen van je klacht, neemt het secretariaat Klacht & Bezwaar contact met jou op om de verdere procedure te bespreken.

Let op: Indien je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar) dienen jouw ouders/verzorgers de klacht voor jou in te dienen, tenzij jouw ouders een machtiging afgeven. Ben je meerderjarig (ouder dan 18 jaar) en dienen je ouders een klacht namens jou in, dan is verplicht dat jij je ouders hiervoor machtigt. Machtigen kan middels het machtigingsformulier. Vul het formulier in en upload het onderstaand.

De commissies van ROC van Twente

ROC van Twente heeft vier commissies, namelijk:

  • Interne Geschillencommissie (voor medewerkers);
  • Commissie Ongewenste Omgangsvormen (voor medewerkers en studenten);
  • Commissie van Beroep voor de Examens (voor studenten);
  • Commissie Algemene Zaken (voor medewerkers en studenten).

De Interne Geschillencommissie behandelt bezwaren met betrekking tot de toepassing van de cao en de functiewaardering. Bij de Commissie Ongewenste Omgangsvormen kun je terecht wanneer je een klacht hebt met betrekking tot (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten afkomstig van medewerkers of studenten van ROC van Twente. Je kunt ook eerst contact opnemen met de vertrouwenspersoon om je klacht te bespreken.

Je kunt terecht bij de Commissie van Beroep voor de Examens wanneer je in beroep wilt tegen een beslissing van de Examencommissie of van een examinator. Daarnaast kun je bij deze Commissie in beroep tegen een bindend studieadvies. Bij de Commissie Algemene Zaken kun je terecht voor alle overige klachten. Zowel voormalige, huidige en toekomstige studenten kunnen hier een klacht indienen. Ook medewerkers en andere betrokkenen bij het onderwijs of de praktijkbegeleiding van ROC van Twente kunnen een klacht indienen bij deze Commissie. Bij de Commissie van Beroep voor de Examens en de Commissie Algemene Zaken kun je eerst de voorprocedure volgen. Hierbij wordt de klacht eerst voorgelegd aan de Examencommissie of aan de directeur van jouw college of dienst. Mocht je het dan vervolgens niet eens zijn met de beslissing van de Examencommissie of de directeur, dan kun je hiertegen in beroep bij één van de commissies.

De samenstelling van de commissies vind je in dit document.

Signaal of suggestie ter verbetering doorgeven

Heb je een suggestie om het onderwijs van ROC van Twente te verbeteren of zijn je enkele dingen opgevallen die kunnen worden verbeterd, dan horen wij dat uiteraard graag! Middels dit formulier kun je een suggestie en/of signaal ter verbetering doorgeven. Wij zullen naar aanleiding van het ingevulde formulier contact met je opnemen.

(Klachten)formulier

Een moment geduld a.u.b.
*
*
*
*
*
Mijn relatie met ROC van Twente:
*
Type melding:
*
Het is belangrijk om de datum op te geven, zodat het secretariaat kan beoordelen of je klacht ontvankelijk is. Mocht het gaan om een schriftelijk besluit, dan is het verplicht deze onderstaand te uploaden. Het secretariaat is namelijk niet in bezit van het schriftelijk besluit.
heb je de klacht, het bezwaar of het beroep (het signaal of de suggestie ter verbetering) al besproken met een betrokkene?
*
Probeer zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat jouw klacht, het bezwaar, het beroep of de suggestie/signaal ter verbetering inhoudt. Heb je bijvoorbeeld zelf al iets ondernomen om de klacht op te lossen en welke personen zijn betrokken bij jouw klacht, bezwaar of beroep? Je mag je klacht ook onderstaand uploaden wanneer je deze bijvoorbeeld al in een Word-bestand hebt gezet.
Wij horen graag van jou hoe de gewenste oplossing er voor jou uitziet.
Deze site wordt beschermd met reCAPTCHA, de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Bedankt voor het invullen van het formulier. We gaan contact met je opnemen en je ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging per e-mail. Mocht je de bevestiging niet ontvangen en/of tussentijds vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het secretariaat Klacht & Bezwaar (ma t/m do) via 088 - 178 32 92 en via klachtenbezwaar@rocvantwente.nl

Er is iets fout gegaan

Probeer het later nog eens.