ROC van Twente en het Graafschap College bouwen samenwerking verder uit

04 oktober 2023
ROC van Twente en het Graafschap College bouwen de bestaande samenwerking tussen beide organisaties definitief verder uit. Op 2 oktober is een overeenkomst getekend met als inzet om samen vitaal beroepsonderwijs verzorgen in Oost-Nederland voor jongeren, volwassenen, bedrijven en instellingen met een scholingsvraag.

Met de overeenkomst spelen ROC van Twente en het Graafschap College in op de kansen die er liggen om samen een breed aanbod van beroepsopleidingen in Oost-Nederland aan te bieden en verder uit te bouwen. Naast de samenwerkingen die er al waren (o.a. uitwisselen examinatoren, Europese projecten, uitwisselen docenten), is afgelopen jaar gebleken dat beide scholen elkaar goed weten te vinden en te inspireren. Een mooi voorbeeld is de samenwerking die leidde tot de nieuwe, gezamenlijke BBL-opleiding tot doktersassistent (werken en leren).

Het is dit type krachtenbundeling waar de overeenkomst om draait. Beide organisaties willen met behoud van eigen identiteit flexibel in kunnen spelen op diverse vraagstukken, zoals de vergrijzing en het tekort aan vakmensen. Ook willen ze aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de samenleving. De samenwerking maakt het tevens mogelijk om heel gericht een ruime keuze aan opleidingen aan te blijven bieden voor iedereen met een scholingsvraag. Samen kan dit aanbod zelfs verder doorontwikkeld en uitgebouwd worden.

Het afgelopen jaar zijn de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht. Na consultatie van diverse onderwijsteams, de ondernemingsraden, de studentenraden en de raden van toezicht van beide organisaties, is daarop besloten de samenwerking te formaliseren. Dit betekent dat opleidingsteams, teams die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering, directeuren en het bestuur invulling gaan geven aan de samenwerking. Daarbij wordt zowel naar de inhoud als de organisatie van het onderwijs en de ondersteunende bedrijfsvoering gekeken.