Kwaliteitsimpuls palliatieve zorg door basisscholing ROC van Twente

05 maart 2024
Dinsdag 5 maart startte de eerste van zes trainingen ‘Basisscholing palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker’. ROC van Twente verzorgt in samenwerking met Netwerken Palliatieve Zorg deze training vanuit het landelijke programma Basisscholing Palliatieve Zorg.

ROC van Twente levert met de basisscholingen die in 2024 en 2025 worden gegeven een belangrijke bijdrage aan de kennis en kunde van verzorgenden een verpleegkundigen in Twente op het gebied van palliatieve zorg. Hiermee krijgt de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met een ongeneeslijke aandoening een flinke impuls. Dinsdag startte de eerste groep met 18 verpleegkundigen werkzaam in allerlei zorginstellingen in de regio.

Een Leven Lang Ontwikkelen

Als het gaat om het ondersteunen van mensen die niet beter worden, mist 28% van de patiënten na het slechtnieuwsgesprek hulp van zorgverleners. Patiënten hebben vooral behoefte aan een vast aanspreekpunt, aandacht voor naasten en advies over psychische klachten. Om de groeiende groep mensen die palliatief is passende zorg te kunnen bieden, is het scholingsprogramma opgestart. In de basisscholing leren deelnemers de basiskennis en vaardigheden van palliatieve zorg, zodat zij met meer vertrouwen zorg kunnen verlenen aan patiënten en hun naasten. De training die op 5 maart startte bij ROC van Twente, is gericht op patiënten met ongeneeslijke kanker, maar is ook toepasbaar in palliatieve zorg voor patiënten met orgaanfalen en dementie.

De verpleegkundigen, die zich nu ook weer student mogen noemen, zaten vandaag voor het eerst weer in de schoolbanken. Zij vertellen:

“ZorgAccent heeft veel aandacht voor palliatieve zorg. De kennis die ik tijdens de scholing opdoe kan ik weer verder uitdragen in de wijkteams en in de organisatie.” - Ingeborg Bergevoet, verpleegkundige bij ZorgAccent

"Bij TriviumMeulenbeltZorg staat persoonlijke zorg centraal. Wat is er nou persoonlijker dan palliatieve zorg?" - Dilara, verpleegkundige bij TriviumMeulenbeltZorg

Cees de Rooij, docent ROC van Twente: “Als ROC van Twente staan we midden in de maatschappij. Door deze training zíjn we het middelpunt van de maatschappij.”

Meer weten of aanmelden?

Meer weten over het programma Basisscholing Palliatieve Zorg of wil je je inschrijven voor de training voor verzorgenden of verpleegkundigen? Check de site 'Basisscholing palliatieve zorg voor zorgverleners'.

“Als netwerken hebben we ervoor gepleit dat de basisscholing bij de reguliere onderwijsinstellingen in de regio wordt ondergebracht. We willen de scholing daarmee ook voor de toekomst borgen.” - Evelien de Vos, Coördinator Netwerken Palliatieve Zorg Twente

“Binnen het programma is de ambitie om 480 docenten en 3500 zorgverleners te scholen op gebied van palliatieve zorg. We doen dit samen met veel regionale partners en zijn er trots op dat ROC van Twente een van die partners is!” - Judith Hetem, programmamanager Scholing Palliatieve Zorg


Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is gericht op het welzijn van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het gaat om het welzijn van de patiënt, zodat zijn of haar leven zo goed en fijn mogelijk is door het voorkómen en/of verminderen van klachten, ondanks dat zij ziek zijn. Dat kan door middel van ondersteuning, zorg en begeleiding. Omdat de mensen om de patiënten heen daar ook een grote rol bij spelen, richt palliatieve zorg zich ook op hun naasten. Kwaliteit van leven staat voorop: wat vindt de patiënt belangrijk in het leven en wat heeft hij of zij nodig?