denk mee, bouw mee, doe mee

Elke dag zetten wij ons in voor de toekomst van onze studenten. Dat doen we niet alleen, maar samen met de studenten, hun ouders en verzorgers, andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, gemeenten en onze samenwerkingspartners.

terugkijken: ROC van Morgen-uitzending

Onder leiding van Erik Dijkstra, bekend van o.a. De Jakhalzen, spraken het College van Bestuur van ROC van Twente, studenten, medewerkers, stage-bedrijven en externe partners over persoonlijke en professionele ontwikkeling, een leven lang leren en de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Nieuwsgierig naar de inhoud?
Je kunt de uitzending nu terugkijken.

bekijk ons digitale magazine

Wat wordt de herijkte koers van ROC van Twente? Daarover zijn interviews gehouden en (digitale) gesprekken gevoerd met studenten, medewerkers en organisaties/bedrijven waarmee we samenwerken. Allemaal input voor de herijking van onze strategische koers.

Voor ROC van Twente - ons ROC van Morgen. We hebben zelf aan een deel van die gesprekken deelgenomen en zijn blij met alle enthousiasme, ideeën, verbetersuggesties en input. In het digitale magazine nemen we je mee in deze verhalen. 

De focus ligt op onze studenten en het aanbieden van goed onderwijs. Daarbij willen we een sterke en betrouwbare partner zijn voor het bedrijfsleven in Twente en ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de regio.

De wereld om ons heen verandert, het onderwijs verandert, onze studenten veranderen. Daarom kijken wij kritisch naar onszelf en onze omgeving. Hoe ziet het onderwijs er in de toekomst uit?

van 'Presteren met plezier en passie' naar 'Nieuwsgierig, verbindend en inspirerend'

Van 2012 tot 2016 hebben we succesvol gepresteerd met plezier en passie: de opleidingsrendementen zijn hoog, de studententevredenheid is gestegen, het aantal voortijdig schoolverlaters blijft teruglopen en de onderwijskwaliteit is bijna helemaal op orde. 

We gingen door op die ingeslagen weg om onszelf en ons onderwijs verder te verbeteren. De focus ligt op onze studenten en goed onderwijs. Uiteraard draagt ROC van Twente ook een grote verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de regio en willen we een sterke en betrouwbare partner in Twente zijn.

Nieuwsgierig, verbindend en inspirerend zijn hierbij onze kernwaarden. 

onze ambities

In de huidige Strategische Koers stellen we de volgende ambities centraal:

  1. Wij zijn een leven lang nieuwsgierig;
  2. Wij verbinden ons onderwijs aan de Twentse samenleving;
  3. Wij zijn een inspirerende organisatie voor onze medewerkers en studenten;
  4. Wij stimuleren studenten om actief een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Wat wordt onze herijkte koers? Denk mee, bouw mee, doe mee. ROC van Morgen!

samen in de regio

We kunnen niet zonder het bedrijfsleven, overheden en instellingen. Wij willen dan ook een maatschappelijke onderneming zijn met een sterke externe gerichtheid, waarbij we elkaar vinden voor een goede samenwerking.