Om een mbo-opleiding te kunnen volgen, moet je altijd aan de wettelijke instroomeisen voldoen. Dat betekent, dat je altijd een diploma van het voortgezet onderwijs moet hebben, om te kunnen starten met een opleiding op minimaal niveau 2. Maar soms gaat het net iets anders.