Als je een mbo-opleiding volgt, moet je als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent wettelijk les- of cursusgeld betalen. Daarnaast zijn er ook andere kosten, die soms wel en soms niet verplicht zijn. Samen met onze eigen studentenraad kijken we altijd kritisch naar de schoolkosten en hoe we de nieuwe maatregelen gaan toepassen. Dit doen we door bijvoorbeeld te kijken welke leermiddelen horen bij een basisuitrusting. Deze basisuitrusting kan per opleiding verschillen. Op deze pagina lees je hier alles over.

Heb je zorgen over hoe je alles moet betalen? Ook dan zijn er mogelijkheden.

les- of cursusgeld

Voor elke opleiding betaal je, als je ouder bent dan 18 jaar, per jaar lesgeld (BOL-opleidingen) of cursusgeld (BBL-opleidingen). Dit is wettelijk vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast heb je ook (noodzakelijke) kosten voor leermiddelen. Bijvoorbeeld boeken, schriften, mappen, werkkleding, materialen en licenties. De hoogte van deze kosten verschilt per opleiding. Op onze website staan bij alle opleidingen de schoolkosten indicatief vermeld.

basisuitrusting

Vanaf schooljaar 2019-2020 krijgen studenten die zich aanmelden voor een opleiding bij de start van de opleiding een basisuitrusting. Deze basisuitrusting wordt betaald door ROC van Twente. Zo worden de kosten voor het volgen van een mbo-opleiding in sommige gevallen lager. Bij een basisuitrusting moet je denken aan materialen, zoals een kappers- of scharenset, laboratoriumset, etc. Deze basisuitrusting blijft eigendom van ROC van Twente en mag je niet mee naar huis nemen; je kunt er tijdens de lessen gebruik van maken.
Let op: bij iedere opleiding die op onze website staat, zie je met welke kosten je rekening moet houden.

leermiddelenlijst

Voordat je start met je opleiding bij ROC van Twente, ontvang je van ons een leermiddelenlijst. Hierop staat precies welke boeken, materialen en licenties je zelf moet aanschaffen om de opleiding te kunnen volgen. Wil je weten wat je ongeveer kunt verwachten? Bekijk dan de leermiddelenlijsten voor het schooljaar 2023/2024 op www.mbowebshop.nl.

Geld terug
Soms kan het zijn dat je leermiddelen en/of licenties verplicht hebt moeten bestellen, maar dat je ze het hele schooljaar niet hebt gebruikt. Wij vinden, dat je niet onnodig leermiddelen hoeft aan te schaffen. Daarom hebben we een terugbetalingsregeling. Meld het ons als je je leermiddelen een schooljaar niet hebt gebruikt en wij kijken of je je geld kunt terugkrijgen. Op Plaza voor studenten (ons intranet) lees je alles over de voorwaarden.

extra's

Bijvoorbeeld excursies en cursussen die niet vallen onder het verplichte onderwijsprogramma. Jij kiest zelf of je (tegen betaling) gebruik wilt maken van deze extra's.

onderwijs voor iedereen

Ga je een opleiding volgen bij ROC van Twente? Dan vinden wij dat je altijd, ongeacht je financiële situatie, de opleiding moet kunnen afronden. Daarom bestaat de mogelijkheid om de overige (verplichte) kosten in termijnen te betalen, een betalingsregeling of een beroep te doen op het MBO Studiefonds.

zorgen over hoe je alles moet betalen?

Er is een MBO Studiefonds. Dit fonds is er voor alle studenten tot 30 jaar (m.u.v. de VAVO) en geeft gezinnen met een minimum inkomen de mogelijkheid een tegemoetkoming aan te vragen in de schoolkosten.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een financiële ondersteuning als je studievertraging oploopt vanwege bijzondere omstandigheden, een bestuurlijke activiteit uitvoert of lid bent van de studentenraad.

Let op: niet elke student heeft recht op een tegemoetkoming voor de aanschaf van leermiddelen of op een andere vorm van financiële ondersteuning.

Meer weten over het MBO Studiefonds? Dan kun je mailen.

zit je in financiële nood?

Heb je onvoldoende financiële middelen om de opleiding of specifieke onderdelen van de opleiding te kunnen betalen? Heeft dat gevolgen voor de voortzetting of afronding van je opleiding?

Misschien kunnen wij je helpen. Bijvoorbeeld als ook je eigen sociale netwerk, de gemeente waarin je woont, fondsen of DUO (studiefinanciering) geen bijdrage kunnen leveren. Er geldt een procedure die beschrijft aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Voor meer informatie stuur je een mail.