Infoavond woensdag 26 juni 2024
18.00 - 20.00 uur | Wierdensestraat, Almelo

meer info

wat doe je in dit beroep?

Je werkt op een school. Dat kan zijn basis-, praktijk-, beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs. Je geeft zelf geen les, maar je ondersteunt de groepsleerkracht of docent. Je helpt met het voorbereiden van de les, organiseert activiteiten en begeleidt leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Je werk is heel divers. Je leest voor, helpt kinderen met de computer of bij creatieve vakken. Daarnaast beheer je vaak het documentatiecentrum of open leercentrum (olc) op je school.

past dit beroep bij jou?

Je werkt graag in groepen. In de klas, maar ook in je team. Je legt makkelijk contact met leerlingen en met hun ouders. Je bent goed in Nederlands en rekenen. Ook ben je algemeen ontwikkeld en geïnteresseerd in de wereld om je heen.

meld je aan voor deze opleiding Aanmelden hoe werkt dat?

feiten in het kort

 • Leerweg / Niveau BOL / 4
 • Duur 3 jaar
 • Lesgeld € 1.419,- (per schooljaar)
 • Overige kosten Toelichting zie “Wat kost de opleiding?”
 • Startdatum Augustus 2024
 • Cursusjaar 2024-2025
 • Leslocaties Thorbeckelaan 184, Almelo

meer over de opleiding

Lessen en stages

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de praktijk. Je loopt gedurende de hele opleiding twee dagen in de week stage. De school zorgt ervoor dat je een stageplek hebt. Voor de stage is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Het niet hebben van een VOG betekent dat je geen stage kunt lopen en de opleiding niet kunt afronden.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt 3 jaar en start in augustus.

Hoe zien de examens er uit?

Je doet examens op je stageplek, waarbij je laat zien dat je in de praktijk kunt toepassen wat je geleerd hebt. Daarnaast doe je op school examens in de algemene vakken. Zie www.rocvantwente.nl/examens. Verder maak je theorietoetsen en moet je portfolio aan alle eisen voldoen.

Ook de door jou gekozen keuzedelen worden geëxamineerd. Over het kiezen van de keuzedelen word je in het eerste leerjaar uitgebreid geïnformeerd. Algemene informatie over keuzedelen vind je op www.rocvantwente.nl/keuzedelen.

Hoe kan je vakkenpakket eruitzien?

 • Aardrijkskunde
 • Beeldend vormen
 • Didactiek
 • Drama
 • Engels
 • Geschiedenis
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Natuur en techniek
 • Nederlands
 • Muziek
 • Onderwijskunde
 • Pedagogiek
 • Rekenen
 • Sport en spel

Wat heb je nodig om met de opleiding te starten?

Je hebt nodig:

 • een diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • of een overgangsbewijs van 3- naar 4- havo/vwo
 • of een mbo-diploma niveau 2 of 3
 • of een gelijkwaardig diploma

Heb je al een mbo-diploma niveau 4? Dan kun je in één jaar je diploma Onderwijsassistent halen. Kijk hiervoor op onze website.

wat zijn de intakeactiviteiten?

Voordat je kunt starten met de opleiding moet je intakeactiviteiten volgen. Zo maak je bijvoorbeeld een AMN Talentscan, die brengt in beeld wat jij leuk vindt en waar jij goed in bent. Ook vul je het Digitaal Doorstroom Dossier in. Hierin staan je persoonlijke gegevens, maar ook de reden waarom je voor de opleiding hebt gekozen. Ook word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Wat kost de opleiding?

Wettelijk lesgeld: € 1.419,- (per schooljaar). Als je op 1 augustus 2024 18 jaar of ouder bent moet je dit betalen. Indien je op deze datum nog geen 18 jaar bent hoef je het hele schooljaar nog geen lesgeld te betalen. Leermiddelen: ongeveer € 700,- voor de hele opleiding. Daarnaast heb je een laptop nodig. Zie www.rocvantwente.nl/laptops.

Meer informatie over leermiddelen? Kijk dan op www.rocvantwente.nl/mbowebshop. Meer informatie over de kosten? Kijk dan op www.rocvantwente.nl/kosten.

Wat kun je na deze opleiding?

Je kunt aan de slag als onderwijsassistent. Doorleren kan ook, bijvoorbeeld op de pabo. We werken samen met Saxion voor een succesvolle aansluiting op de pabo en andere mensgerichte opleidingen.

Let op! Er gelden speciale toelatingseisen voor de pabo’s. Zie: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

mbo: hoe werkt het?

Alles wat je op het mbo leert, is bedoeld om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het toekomstige beroep. Je bent bezig met vakken, loopt stage en werkt samen in projecten of voert praktijkopdrachten uit. 

waar kan ik deze opleiding volgen?