beroepsbeeld

Jouw werk in een laboratorium is van groot belang. Je bent nauw betrokken bij onderzoek naar gezondheid, voeding, milieu en kwaliteit van producten. Je ontvangt, registreert en bewerkt de meest uiteenlopende monsters die je gaat onderzoeken. Voorbeelden van monsters zijn: bloed, geneesmiddelen, oppervlakte- of drinkwater, levensmiddelen of chemische grondstoffen. Je onderzoekt deze monsters met moderne analyseapparatuur, beoordeelt en rapporteert de resultaten aan je leidinggevende. Gaat er iets mis? Dan neem jij het initiatief om het op te lossen. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van begin tot eind.

beroepsprofiel

Je bent een onderzoekend type, maar ook nieuwsgierig en precies. Biologie en scheikunde vind je leuk. Je werkt volgens voorschrift, handelt correct bij afwijkingen en gaat discreet om met vertrouwelijke gegevens. Ontwikkelingen in jouw vakgebied houd je goed bij.

meld je aan voor deze mbo-opleiding

feiten in het kort

  • Leerweg / Niveau BOL / 4
  • Duur 3 of 4 jaar
  • Lesgeld € 1.357,- (per schooljaar)
  • Overige kosten ongeveer € 50,- per leerjaar. Dit is een vrijwillige bijdrage.
  • Startdatum Augustus. Later instromen kan in overleg.
  • Cursusjaar 2023-2024
  • Leslocaties M.H. Tromplaan 28, Enschede

meer over de opleiding

Theorie en praktijk

In het eerste leerjaar maak je al kort kennis met de beroepspraktijk. In leerjaar 2 en 3 ga je 10 weken op stage en in leerjaar 4 ga je een heel jaar op stage. Een stageweek bestaat uit 4 dagen stage bij een bedrijf en 1 dag theorielessen op school. Het eerste leerjaar volg je samen met studenten van de opleidingen Allround laborant, Procesoperator B en Operator C.

Je leert overzicht te houden op je werkzaamheden. Je leert technieken en vaardigheden die nodig zijn om verschillende onderzoekmonsters te identificeren, registreren en analyseren.Je leert voorbereiden en plannen en hoe je kwaliteitscontroles uitvoert en meetresultaten beoordeelt. Je leert omgaan met hightech apparatuur en ontwikkelt een goed kritisch inzicht. Er is veel aandacht voor communiceren, rapporteren en samenwerken. 

Opleidingsduur

De opleiding duurt 3 of 4 jaar (afhankelijk van je vooropleiding) en start in augustus. Later instromen kan in overleg.

Examinering

Je sluit je opleiding af met een examendossier. Hierin staan de opdrachten die je uitvoert. Je maakt deze op je stageplek. Daarnaast doe je examen in de algemene vakken. Zie www.rocvantwente.nl/examens.

Ook de door jou gekozen keuzedelen worden geëxamineerd. Over het kiezen van de keuzedelen word je in het eerste leerjaar uitgebreid geïnformeerd. Algemene informatie over keuzedelen vind je op www.rocvantwente.nl/keuzedelen.

Vakkenpakket

Je krijgt les in beroepstechnische vakken zoals chemie, biologie, procestechniek en data. Daarnaast krijg je les in algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, informatica en Loopbaan en Burgerschap.

Toelatingseisen

Je hebt nodig:

  • een diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met wiskunde en/of nask1 (het liefst ook met nask2. Heb je dat niet dan volg je in augustus, voordat school begint een bijspijkerweek).
  • of een overgangsbewijs van 3- naar 4- havo/vwo met wiskunde en/of natuurkunde (het liefst ook met scheikunde. Heb je dat niet dan volg je in augustus, voordat school begint een bijspijkerweek).
  • of een gelijkwaardig diploma

Heb je een havo- of vwo-diploma met wis- en scheikunde? Dan kun je de opleiding in drie jaar doen. 

intakeactiviteiten

Voordat je kunt starten met de opleiding moet je soms intakeactiviteiten volgen. Bijvoorbeeld een AMN-talentenscan. Deze test meet jouw capaciteiten en motivatie. En het kan zijn dat je andere activiteiten moet doen, zoals een motivatiebrief schrijven of een werkstuk maken. Dat hoor je na je aanmelding.

Kosten

Wettelijk lesgeld: € 1.357,- (per schooljaar). Leermiddelen: ongeveer € 600,- voor het eerste leerjaar en ongeveer € 1.250,- voor de hele opleiding. Daarnaast heb je een laptop nodig. Zie www.rocvantwente.nl/laptops. Extra kosten: ongeveer € 50,- per leerjaar. Dit is een vrijwillige bijdrage.

Meer informatie over leermiddelen? Kijk dan op rocvantwente.nl/mbowebshop. Meer informatie over de kosten? Kijk dan op rocvantwente.nl/kosten

is er opleidingsbudget voor mij?

Scholing is een investering in de toekomst. Om iedereen een kans te geven zich te ontwikkelen zijn er verschillende budgetten en subsidies beschikbaar.
Zo is er bijvoorbeeld Twents Fonds voor Vakmanschap, maar er zijn meerdere financieringsmogelijkheden. Bekijk het actuele overzicht van alle financieringsmogelijkheden >>

Vervolgmogelijkheden

Je kunt aan de slag als chemisch fysisch analist of biologisch medisch analist (afhankelijk van je gekozen richting in leerjaar 3) bij veel verschillende bedrijven. Doorleren kan ook, bijvoorbeeld met de hbo-opleidingen Chemische Technologie of Biologie en Medisch Laboratorium onderzoek. Heb je daar belangstelling voor? Dan kun je in leerjaar 3 al beginnen met een doorstroomtraject.

werk en loopbaan

Bijblijven en voorbereiden op veranderingen is en blijft belangrijk. Dat doe je door je eigen kennis, ervaring en talent continu te ontwikkelen. Wie stilstaat, wordt ingehaald. Hoe blijf je scherp, hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? 

waar kan ik deze opleiding volgen?