een goede binnenkomer!

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is belangrijk. Net als kennis over de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt.

Wij bieden diverse trajecten en cursussen aan om deze kennis te verhogen. Na afronding van een educatietraject of inburgeringscursus is de Entreeopleiding vaak een goede vervolgmogelijkheid.

Neem contact op en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

advies op maat

Met onze educatietrajecten en inburgeringscursussen helpen wij volwassenen hun kennis van o.a. de Nederlandse taal en samenleving te ontwikkelen. 

Dat doen we op verschillende manieren, aansluitend bij de achtergrond en het niveau van de deelnemers. Eerst toetsen we de basiskennis, daarna volgt een persoonlijk adviesgesprek en dan kunnen we aan de slag.

onze accountmanager helpt je graag!

Wij verzorgen diverse trajecten, waaronder Nederlands als eerste taal (NT1) en als tweede taal (NT2) op diverse niveaus, voorbereiding op het staatsexamen en ook  verschillende inburgeringscursussen. Deze trajecten en cursussen kunnen ook met (vrijwilligers)werk, taalcoaching en activiteiten bij (sport)verenigingen gecombineerd worden.

Bijna al onze trajecten en cursussen kunnen we samen op maat maken, afgestemd op de vragen en wensen vanuit zowel een bedrijf als organisatie.

Op dit moment werken we bijvoorbeeld al samen met alle 14 Twentse gemeenten, sportverenigingen, GGZ-instellingen, het welzijnswerk en het Twentse bedrijfsleven.

Onze accountmanager voor maatschappelijke trajecten vertelt je er graag meer over. Neem contact met ons op en we maken een afspraak!

{{open ? 'Verberg' : 'Lees verder'}}

hoe starten we een traject?

1. afnemen niveautest of persoonlijke intake

Iedereen die start met een educatietraject begint met het maken van een niveautest. Inburgeraars krijgen een persoonlijk intakegesprek.

2. bepalen taalniveau

Op basis van de test of het intakegesprek bepalen we het taalniveau van de deelnemer op de onderdelen lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren in het Nederlands.

3. inschatten persoonlijke situatie

Daarna kijken we naar de persoonlijke situatie van de deelnemer om de mogelijkheden voor scholing of werk in te schatten.

4. opstellen scholingsadvies

In het Intake Toetsing en Taalschoolwerkplan (ITT) dat we vervolgens opstellen voor de deelnemer worden de uitkomsten van de testen en/of intake beschreven en een gericht scholingsadvies opgenomen.

educatie

Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden zijn basisvaardigheden die je moet beheersen om mee te kunnen doen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Deze vaardigheden heb je dagelijks nodig in je persoonlijke en maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld op het werk, bij het doen van boodschappen, een bezoek aan de dokter of het regelen van je financiële zaken.

Samen met partners als gemeentes, welzijnsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven verzorgen we extra activiteiten. Deze bieden ondersteuning en versterking van het werken aan de basisvaardigheden. En ze bevorderen de participatie in het onderwijs, op de arbeidsmarkt of in de samenleving. Denk aan verbetering van ouderbetrokkenheid, communicatie met de overheid en zelfredzaamheid. Bovendien kan het bijdragen aan het voorkomen van sociale uitsluiting, werkeloosheid en schuldenproblematiek.

De ervaring leert dat  deelnemers hierdoor een groter welbevinden ervaren in hun persoonlijke en maatschappelijke leven.

{{open ? 'Verberg' : 'Lees verder'}}

inburgering

Er zijn cursussen voor inburgeraars met verschillende opleidingsniveaus: van analfabeet tot hoog opgeleid.
Inburgeraars kunnen bij ROC van Twente ook een ‘verrijking’ van inburgering volgen. Naast het aanbod van inburgeringslessen, kan dat bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn. Of begeleiding door een taalcoach. Deze verrijking wordt ingezet om de Nederlandse taal sneller te leren en voor het bevorderen van de participatie.

Ook zijn er mogelijkheden voor:

  • Verbijzondering:
    Anders inburgeren door een alternatief programma. Naast het voorbereiden op het inburgeringsexamen extra focus op maatschappelijke participatie.
  • Versnelling:
    Sneller inburgeren door meer dagdelen les.
  • Verduurzaming:
    Inburgeraars die (nog) geen werk hebben na beëindiging van de inburgeringscursus, kunnen zich verder ontwikkelen door educatietrajecten of een mbo-opleiding.

We beschikken over het Keurmerk Inburgeren. Dat betekent dat onze inburgeringscursussen een hoge kwaliteit hebben, onze deelnemers tevreden zijn en dat de slagingspercentages op orde zijn. Een belangrijk voordeel van het hebben van dit keurmerk is dat inburgeraars dan geld mogen lenen voor hun cursus bij DUO. 

{{open ? 'Verberg' : 'Lees verder'}}