beroepspraktijkvorming (bpv)

Een belangrijk deel van onze mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming of bpv. 

Veel werkgevers worden graag erkend leerbedrijf voor stagiaires of leerwerkstudenten. Het opleiden van mbo'ers levert gemotiveerde arbeidskrachten op die in de praktijk de kneepjes van het vak hebben geleerd. 

Begeleiding op de werkvloer vraagt om enthousiaste en deskundige praktijkopleiders op de werkvloer. Vanuit het ROC is de bpv-docent van de student het vaste aanspreekpunt. 

bpv: hoe werkt het?

Een stagiair vinden?

Elke opleiding in ons ROC heeft een eigen bpv-coördinator die hierin kan bemiddelen. Het Studie Informatiepunt (STIPT) leidt verzoeken voor een stagiair of leerwerkstudent door naar de juiste contactpersoon.

Erkend leerbedrijf worden?

Onze studenten mogen hun bpv alleen doorlopen bij een officieel erkend leerbedrijf. De landelijke organisatie Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kent deze erkenning toe. 

Via de site van de SBB kan een aanvraag worden ingediend voor erkenning. Na ontvangst zoekt SBB contact om verdere afspraken te maken.

Op de site van SBB is alle informatie te vinden over de erkenningsprocedure >>

Stage of leerbaan?

In de bpv onderscheiden we stages (BOL) en leerbanen (BBL). Het verschil tussen leerbedrijf zijn voor BOL- of BBL-studenten is dat een BOL-student stage loopt en een BBL-student in dienst komt en een salaris en studiekostenvergoeding ontvangt.

Beroepsopleidende leerweg (BOL):

In de voltijd beroepsopleidende leerweg (BOL) beslaat de bpv (stage) 20 tot 60 procent van de studieduur. De student komt in aanmerking voor tegemoetkoming in de studiekosten of studiefinanciering.

Duur, vorm en leerdoelen van de stage zijn afhankelijk van opleiding en leerjaar. Op basis daarvan kan worden gekozen voor een student die past bij de wensen van het leerbedrijf. Zo kan een eerstejaars al enkele weken uitvoerend werk verrichten en een vierdejaars bijvoorbeeld zelfstandig aan de slag met een onderzoek.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL):

In de deeltijd beroepsbegeleidende leerweg (BBL) omvat de bpv (leerbaan) 60 tot 80 procent van de studieduur. Deze leerweg is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt om eigen medewerkers (verder) te scholen.

De student is in loondienst en gaat gemiddeld één dag in de week naar school. In veel gevallen verlicht de overheid de brutoloonkosten via een afdrachtenvermindering van de loonbelasting.

Begeleiding: praktijkopleider en bpv-docent

Begeleiding van stagiaires en leerwerkstudenten vraagt om een enthousiaste en deskundige praktijkopleider op de werkvloer. Vanuit ons ROC is de bpv-docent van de student het vaste aanspreekpunt.

Tijdens hun stage hebben de studenten recht op een goede begeleiding in de vorm van :

  • ondersteuning; 
  • beoordeling van hun functioneren;
  • contact met hun school. 

Daarnaast geven de meeste leerbedrijven hun stagiairs een -onverplichte- stagevergoeding.

Het begeleiden van studenten in de beroepspraktijk vraagt om specifieke vaardigheden op het gebied van zowel de matching en voorbereiding, als de begeleiding en de (ontwikkelingsgerichte) beoordeling. Via de SBB en/of de contactpersoon van de opleiding is aanvullende kennis en kunde beschikbaar voor praktijkopleiders op de werkvloer.

Praktijkovereenkomst (POK)

Bij de bpv zijn in alle gevallen zowel het leerbedrijf, als de student, als het ROC betrokken. Voor elke bpv-periode maken we een praktijkovereenkomst (POK) op waarin we de afspraken over de stage of leerbaan vastleggen.

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is alle informatie te vinden over deze subsidie >>

Bedrijvenportaal OnStage4Business (O4B)

Wij gebruiken de online applicatie OnStage voor het digitaal begeleiden van onze studenten tijdens de bpv. Praktijkopleiders bij leerbedrijven krijgen toegang tot het bedrijvenportaal van OnStage: OnStage4Business.

In OnStage4Business kunnen zowel onze studenten, als bpv-docenten en praktijkopleiders de voortgang van de bpv digitaal volgen. Zo kunnen praktijkopleiders hierin bijvoorbeeld het aantal gewerkte bpv-uren accorderen en eventueel ingeleverd werk beoordelen.

Toegang tot het bedrijvenportaal wordt verleend via een mail met unieke inloggegevens. In de pdf-handleiding staat beschreven wat de mogelijkheden van OnStage4Business zijn.