Jouw ROC-account bevat  (persoonlijke)  informatie.  Het is daarom belangrijk om veilig met het wachtwoord van je account om te gaan. Deel je wachtwoord nooit met iemand anders. Dus ook niet  met  je  medestudent, docent, collega,  partner  of  andere  bekenden.  Wil  je  bestanden  delen  met  bijvoorbeeld  docenten of  studenten? Dan zijn daar andere methodes voor. Denk bijvoorbeeld aan Plaza of Cumlaude.

Kies een goed wachtwoord voor je ROC-account

Om er voor te zorgen dat jouw wachtwoord zo veilig mogelijk is, moet het wachtwoord sinds kort aan een aantal eisen voldoen:

 • Het wachtwoord mag niet eerder gebruikt zijn
 • Het wachtwoord mag niet je gebruikersnaam, voor- of achternaam bevatten.
 • Het wachtwoord bestaat uit minimaal 10 tekens en maximaal 24 tekens;
 • Het wachtwoord bevat minimaal 1 kleine letter [a-z];
 • Het wachtwoord bevat minimaal 1 hoofdletter [A-Z];
 • Het wachtwoord bevat minimaal 1 cijfer [0-9];
 • Het wachtwoord bevat minimal 1 speciaal teken [@/! Etc.]

Let op: een nieuw wachtwoord wordt  bij wijziging alleen geaccepteerd indien het aan deze nieuwe regels voldoet.

Kies een wachtwoord dat je goed kunt onthouden. Je krijgt van ons twee keer per jaar de vraag om je wachtwoord te wijzigen. Dit gebeurt als de houdbaarheidstermijn van je huidige wachtwoord is verstreken (ieder half jaar).

Tips voor een sterk wachtwoord

 • neem de eerste, tweede of laatste letters van een zin, songtekst of gedicht en zet hier hoofdletters of bijzondere tekens in;
 • combineer enkele korte stukjes wachtwoord tot een langer wachtwoord en koppel die stukjes aan elkaar met cijfers of bijzondere tekens.
 • Neem een zin en haal de medeklinkers er tussen uit en zet hier bijzondere tekens en cijfers in.

Gebruik liever niet:

 • je naam, geboortedatum, pincode, adres, etc.
 • een wachtwoord dat makkelijk te zien is als je  het intypt, zoals ‘1234567’, ‘qwerty’ of ‘nnnnnnn’
 • dag van de week of Welkom
 • naam van partner, vriend(in), geboortedatum, kenteken auto, e.d.

Gebruik verschillende wachtwoorden
Stel een sterk wachtwoord in en gebruik voor al jouw accounts een uniek wachtwoord. Het is heel belangrijk om wachtwoorden regelmatig te vernieuwen, zodat hackers minder kans krijgen om over jou gegevens te beschikken. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk verschillende wachtwoorden te hebben: voor elk account een ander wachtwoord is het beste.