Hettrix: Eén team voor de regio | initiatief van Heracles Almelo

Almelo / 08 maart 2024
Hettrix is een uniek samenwerkingsverband tussen vooraanstaande hightechbedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio. Het doel is het binden, boeien en behouden van technisch talent voor Almelo en de bredere regio. Dit gebeurt op een unieke manier: via de laagdrempeligheid van voetbal worden krachten van ondernemers, kennisinstellingen en regionale overheden gebundeld.

De naam van deze unieke businessclub is afgeleid van de naam Heracles en het begrip ‘hattrick’. Drieklapper. Oftewel wanneer één speler in één wedstrijd drie goals maakt. Binnen Hettrix zijn het de hightechbedrijven, kennisinstellingen en overheden die scoren voor de regio. Samen maken deze zakelijke supporters van Heracles Almelo zich sterk voor het binden, boeien en behouden van (technisch) talent. Om focus te houden en resultaten te boeken zijn er vier teams opgesteld met afgevaardigden van de bedrijven en instellingen die lid zijn van Hettrix. Elk team richt zich op een specifiek thema.

De teams
Er wordt collectief gewerkt door een team van vertegenwoordigers van aangesloten Hettrix-leden aan vier thema’s en hun missies.

  • Talent: binden, boeien en behouden van technisch talent voor Almelo en de regio
  • Vitaliteit: stimuleren van positieve gezondheid onder werkgevers en werknemers in Almelo en de regio
  • ​​​​​​​Duurzaamheid: bijdragen aan de ontwikkeling van een leefbare en bereikbare stad Almelo en de regio
  • Trots: bijdragen aan het vergroten van het aantal leden van Hetrrix en de afname van de programma.

ROC van Twente & Hettrix
ROC van Twente is graag partner in dit project. We kunnen natuurlijk niet anders dan achter de genoemde doelstelling staan. We zijn onderdeel van trajecten als vitaliteitsprogramma De Fitgame en de Triple T High Tech Academy, een opleidingstraject voor technische mbo-studenten. Deze trajecten worden uitgevoerd voor werknemers van verschillende bedrijven. Ook tijdens diverse voetbalwedstrijden en bijeenkomsten worden vele contacten gelegd, verbindingen gemaakt en nieuwe samenwerkingen opgestart. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze studenten kunnen bijdragen door bijvoorbeeld te leren in de praktijk. Ook dat gebeurt via Hettrix.

Vanuit zijn rol als contactpersoon van de Twentse betaald voetbalclubs is Han Zomer, directeur, aan Hettrix verbonden. Hij is lid van de stuurgroep.

Meer info
Check dan de website: https://hettrix.heracles.nl/.