thema: Burgerschap als uitdaging

Op woensdag 15 mei 2019 vond de practorale rede plaats van Laurence Guérin op onze locatie De Gieterij in Hengelo. Tijdens deze bijeenkomst werd Laurence geïnstalleerd als practor Burgerschap bij ROC van Twente.

nieuws:

Burgerschap als uitdaging bij het eerste practoraat in Twente

Hengelo / 15 mei 2019

workshops, feedback- en discussiesessies

Workshop: Dialoog over controversiële onderwerpen in de klas
Lianne van de Maat, docent-onderzoeker ROC van Twente

Hoe is het om in de klas te spreken over onderwerpen waarover de meningen in onze samenleving verschillen? Een aantal onderwerpen ligt klaar, maar uiteraard is ook eigen inbreng van harte welkom. Met behulp van spreekkaarten komt iedereen aan de beurt en bevorderen we de variatie in het gesprek. Na de dialoog bespreken we kort de opgedane ervaringen, waarbij zowel de valkuilen bij als de meerwaarde van een dialoog over controversiële onderwerpen aan bod komen.


Discussiesessie: Onderzoekswerkplaats "Democratisering van het kritisch denken" (NRO-project)
Klaas Bosma, docent-onderzoeker ROC van Twente

We starten met een korte uiteenzetting van dit NRO-project, waarbij een aantal docentontwikkelteams (dots) binnen ROC van Twente en ROC Midden Nederland werkt aan leerlijnen waarin kritisch denken, burgerschap, bildüng en beroepsvorming samenkomen. Daarna brengen we discussiepunten in om nieuwe input te krijgen voor onder andere: aanscherping van probleembeschrijvingen, andere gezichtspunten en frisse ideeën. Deze input draagt bij aan een vruchtbare (onderwijs)visie op het samenbrengen van de verschillende onderzoeksthema's.


Feedbacksessie: Onderwijsontwerp "Stimuleren van politieke self-efficacy van studenten"
Joris Poffers, docent-onderzoeker ROC van Twente

We kijken in deze sessie naar het onderwijsontwerp "Stimuleren van politieke self-efficacy van studenten". Een nieuw ontwerp gemaakt op basis van vooronderzoek van het practoraat. Studenten van ROC van Twente blijken over een relatief lage politieke self-efficacy te beschikken; zij voelen zich niet verbonden met de lokale politiek en denken dat ze alleen door te stemmen politieke invloed kunnen uitoefenen. De vraag is echter of ze daadwerkelijk naar de stembus gaan. Met dit ontwerp verwachten we de politieke self-efficacy van studenten positief te kunnen beïnvloeden. Kom tevoorschijn met je ideeën en opmerkingen. Wie durft?


Workshop: Gewoon anders? Gewoon doen! Over diversiteit in het mbo
Edwin Beskers, docent-onderzoeker ROC van Twente

Panseksueel, cisgender, queer, non-binair, aseksueel, intersekse, lesbisch, transgender… Een workshop over verschillen en overeenkomsten. Over seksuele en genderdiversiteit. In de klas, op school. Je krijgt inzicht in de eerste opbrengsten van deze onderzoekslijn, gaat aan de slag met wetenschappelijke inzichten waarmee de school een veilige plek voor iedereen kan zijn en je wordt uitgedaagd om na te denken over flink lastige dilemma’s.


Feedbacksessie: Participatielabs
Laurence Guérin, practor ROC van Twente

We introduceren het project "Participatielabs" en delen concrete voorbeelden. Binnen dit project oefenen studenten op een kritische manier het participeren in thema’s die in de regio spelen. Het vergroten van een gevoel van eigenaarschap en het herkennen van beïnvloedingsmogelijkheden is hierbij een belangrijk onderdeel. We vragen je om thema’s, ideeën over onderwijsvormen of projectvoorstellen aan te dragen. Dit project is een samenwerking tussen de Provincie Overijssel, Deltion en ROC van Twente.