expertisecentra voor praktijkonderzoek

Een practoraat is een kennisplatform en bestaat uit een hoofdonderzoeker (practor) en een kenniskring. Hierin werken docent-onderzoekers en specialisten uit de praktijk samen om praktijkonderzoek te doen naar innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. Het doel is een goede aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. De kracht van practoraten is het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.

ROC van Twente: vier practoraten

Binnen ROC van Twente kennen we op dit moment vier practoraten. In elk practoraat doet de practor, samen met een aantal docent-onderzoekers uit ons ROC, praktijkonderzoek om de onderwijskwaliteit te bevorderen, het beroepsonderwijs verder te ontwikkelen en de continue professionalisering van onze docenten te stimuleren. De docent-onderzoekers ondersteunen de practoren actief bij hun onderzoeksopdracht; zij stimuleren de onderzoekende houding op de werkvloer en betrekken hun collega’s in het ontwikkelen van nieuwe tools. Kennisontwikkeling en kennisdeling staan centraal. 

Burgerschap

Binnen dit practoraat doen we praktijkonderzoek naar o.a.: kritisch leren denken, weerbaar maken, breder opleiden dan vastgesteld binnen het kwalificatiedossier, urgentie, verschillende visies op de samenleving, maatschappelijke opdracht, docentcompetenties en studentenparticipatie aan de samenleving.

klik hier voor alle info over dit practoraat >>​​​​​​​

Internationalisering

Het practoraat Internationalisering is (na de vier initiële jaren) per 1 september 2022 opgeheven. Het practoraat Internationalisering startte vanuit de gedachte dat internationalisering voor alle studenten belangrijk is. Dit practoraat  heeft een mooie bijdrage geleverd aan de integratie van internationalisering in het onderwijs. 

klik hier voor alle info over dit practoraat >>

Versterken leerproces niveau 2

Binnen dit practoraat doen we praktijkonderzoek naar o.a. het vergroten van het welbevinden en de betrokkenheid van studenten (niveau 2), student-docentrelaties, betrekken van studenten bij onderwijsverbeteringen, effecten van verschillende didactische en/of pedagogische benaderingen en docentprofessionalisering door verschillende manieren van kennisdeling, reflectie en samenwerking.

klik hier voor alle info over dit practoraat >>

Zorg & Technologie

Binnen dit practoraat doen we praktijkonderzoek naar: de toepassing van technologie in de (langdurende) zorg. Hierbij wordt technologie opgevat als oplossingsrichting om te kunnen voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan zorg. Het doel is de kwaliteit en efficiëntie van zorg te ondersteunen met technologie, die door de zorgvrager en de zorgprofessional wordt gebruikt.

klik hier voor alle info over dit practoraat >>​​​​​​​​​​​​​​