fysiek onderwijs start weer

Dit schooljaar kunnen we gelukkig weer fysiek lesgeven. We doen er natuurlijk alles aan om dat veilig en gezond te doen. Hiervoor gelden aangepaste coronaregels en we houden ons hierbij aan het landelijk beleid.

De belangrijkste vragen en antwoorden vind je hier op een rij. Je kunt ook tussen 08.30 -16.30 uur terecht bij ons telefonisch meldpunt via 074-85 25 665.

ROC van Twente en de maatregelen

Hoe gaan we met de 1,5 meter maatregel om?

Binnen onze gebouwen vervalt per 30 augustus 2021 de plicht om 1,5 meter afstand te houden.

Moet ik een mondkapje dragen op school?

Studenten en medewerkers zijn verplicht een mondkapje te dragen als ze zich in een van onze schoolgebouwen verplaatsen. Bijvoorbeeld in een gang of in een hal. Op een vaste zitplaats en in de lokalen mag het mondkapje af.

Waar vind ik info over wijzigingen?

Belangrijke informatie over de coronasituatie vind je op deze website. We informeren onze studenten en medewerkers tevens via het intranet van ROC van Twente (Plaza). Ben je ouder/verzorger, hou dan deze webpagina in de gaten.

Kan ik met het openbaar vervoer naar school?

Reizen met het openbaar vervoer kan. Kijk voor meer info over het openbaar vervoer op deze pagina

onderwijs, lessen en toetsen

Wanneer kan ik naar school?

  • Er wordt voor al onze studenten weer onderwijs op onze locaties aangeboden, waaronder alle belangrijke theorie- en praktijklessen;
  • Het kan voorkomen dat een les moet worden opgedeeld, vanwege de groepsgrootte. Ook kan het een enkele keer voorkomen dat een les online moet worden aangeboden. Als dat zo is, hoor je dat van je opleiding.

Is de kantine open?

De kantines zijn weer geopend. Ook schoolrestaurants zijn open. Wel is het zo dat er een maximum aantal bezoekers geldt van 75 personen. Gelukkig zijn in onze gebouwen genoeg andere ruimtes waar je pauze kunt houden. Soms kun je ook in lokalen pauzeren als daar toezicht aanwezig is.

Hoeveel studenten mogen er per les in een lokaal?

In alle ruimtes en lokalen van ROC van Twente mogen maximaal 75 studenten (exclusief docenten/begeleiders) zijn. Er vinden dan ook geen lessen plaats met meer dan dit aantal studenten. In de praktijk zijn de groepen vaak veel kleiner.

Kan ik les- of cursusgeld terugkrijgen?

Les- of cursusgeld dat studenten van 18 jaar en ouder betalen voor een opleiding wordt bepaald en geïnd door DUO, onderdeel van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit ministerie heeft besloten dat het les- en het cursusgeld voor het schooljaar 2021-2022 wordt verminderd met 50 procent. De korting wordt automatisch door DUO verrekend. 

50% korting
Voor mbo-studenten en vavo-leerlingen betekent dit dat het tarief eenmalig van € 1216 naar € 608 gaat, voor entree- en bbl-studenten niveau 2 van € 253 naar €126 en voor bbl-studenten niveau 3 en 4 van € 612 naar € 306.

Coronaregeling
Ook heeft DUO een tijdelijke coronaregeling, die een tegemoetkoming in de kosten heeft geboden voor studenten die tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun mbo-diploma haalden. Informatie hierover vind je op de site van DUO

De Landelijke studentenvakbond probeert voor studenten die verder uit zijn gelopen ook een compensatie te realiseren. Met een meldpunt hoopt de LSVb een beter beeld te krijgen van het aantal studenten dat noodgedwongen na 31 augustus afstudeert. De bond roept studenten dan ook op hun ervaringen te delen via deze website.

Ik kom in financiële problemen door de coronacrisis. Wat nu?

DUO adviseert studenten die door het coronavirus in financiële problemen komen. Heb jij problemen, bijvoorbeeld door het onverwacht wegvallen van je inkomen uit je bijbaan? Kijk dan op de site van DUO>> en bekijk de mogelijkheden / FAQ. Je kunt ook mailen naar ons.

De overheid heeft ook een regeling, waarbij je een financiële tegemoetkoming kunt krijgen vanwege corona. Op deze webpagina lees je er meer over. 

Kan ik een eventuele online les opnemen?

Nee, in verband met de privacy mag dit niet. Studenten zijn zowel te zien als te horen tijdens een online les. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gezegd dat het opnemen van een les daarom een inbreuk op de privacy is.

gezondheid en besmetting

Thuisblijven of naar school?

Thuisblijven of naar school? Bekijk hier onze nieuwe corona beslisboom. Daarmee kun je zien wat je moet doen als jij of iemand uit je omgeving klachten heeft of ziek wordt.

Ik heb me laten testen. Wat moet ik doen?

We gaan ervan uit dat als je door de GGD getest wordt er sprake is van klachten. Dat betekent dat je thuis blijft in afwachting van het testresultaat. Je kunt met je teammanager overleggen over de invulling van je lessen. Is de uitslag van de test positief en heb je corona, dan meld je dit bij de teammanager van je opleiding. 

Ik heb corona. Wat moet ik doen?

Heb jij een corona-test laten doen en ben je positief getest? Blijf dan thuis en volg de gezondheidsregels van de GGD. Geef het ook direct door aan je slb'er, mentor of teammanager (ook tijdens de vakantie). In de beslisboom zie je wanneer je weer naar school mag. De GGD zal je hier ook over informeren.

Mijn huisgenoot heeft klachten en wordt getest. Wat moet ik doen?

Volg de stappen in onze nieuwe corona beslisboom.

Hoe vaak moet ik zelftesten?

Zelf getest = niet gestrest. Studenten wordt geadviseerd om minimaal twee keer in de week een zelftest af te nemen. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of wanneer je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. De zelftest is ook niet bedoeld als toegangstest of -bewijs. Zelftesten is altijd vrijwillig. En zonder zelftest hebben studenten en collega’s gewoon toegang tot school. Je kunt gratis zelftesten aanvragen via Zelftest (zelftestonderwijs.nl). Studenten loggen hiervoor in met hun schoolaccount.

Er is een besmetting op school. Wat nu?

Onze school telt zo'n 20.000 studenten. We vragen iedereen die onze gebouwen bezoekt zich te houden aan de maatregelen, zodat het risico op besmetting zo klein mogelijk is. Wij informeren - op advies van de GGD - alle betrokkenen zo snel mogelijk in het geval van een positief geteste student of medewerker. Behoor jij niet tot de betrokkenen, dan hoef je je geen zorgen te maken en zijn extra maatregelen niet nodig.​

Ik behoor tot een risicogroep, mag ik naar school?

Je kunt – in overleg met school – worden vrijgesteld van fysiek onderwijs als je behoort tot een risicogroep. Neem hiervoor contact op met de teammanager van je opleiding.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd als ik positief getest ben?

Je privacy is ontzettend belangrijk. In het kader van bron- en contactonderzoek kan het voorkomen dat wij navraag moeten doen bij de GGD en bij je opleiding. Is dit op jou van toepassing, dan zullen we dit altijd melden. We zien steeds vaker dat mensen minder problemen hebben met het delen van hun naam als zijnde besmette persoon, omdat dit helpt om snel in beeld te brengen wie met wie in contact is geweest. Echter, het delen van gegevens maakt onderdeel uit van de AVG. Ben je besmet en wil je niet dat je naam gedeeld wordt in informatievoorziening, dan respecteren we dat.

Ik hoor dat een student wordt getest en deze student is op school geweest. Wat moet ik doen?

Je hoeft geen actie te ondernemen. Als er een vervolgactie, zoals bron- en contactonderzoek, nodig is, dan informeert de GGD ons hierover. Wij informeren dan de direct betrokkenen. Als school doen we verder alles om de kans op besmetting te verkleinen. 

Wat als ik in het buitenland ben geweest ?

Wil je weten of je in quarantaine moet na een reis naar het buitenland? Doe de quarantainecheck van de Rijksoverheid. 

Hoe gaat het met je?

Dit is een vraag van ons aan jou. Misschien heb je behoefte aan een gesprek? Dat kan. Je studieloopbaanbegeleider staat voor je klaar: je kunt hem of haar altijd mailen. Ook kun je mailen naar loopbaancentrum@rocvantwente.nl. De medewerkers van het Loopbaancentrum bieden je graag een luisterend oor en kunnen je eventueel verder helpen als dat nodig is.

Waar kan ik terecht met vragen over vaccineren?

GGD Twente zal in de eerste weken van het nieuwe studiejaar op een aantal van onze locaties een dag in de week aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over vaccineren:

  • Locatie Enschede > Wethouder de Beverstraat
  • Locatie Almelo > Wierdense straat
  • Locatie Hengelo > Gieterij

Info over vaccineren vind je ook hier.

stage

Gaat mijn bpv/stage door?

Stages en bpv zijn weer mogelijk. Vanaf 15 september 2021 zijn ook buitenlandse stages weer mogelijk. Je SLB'er of teammanager kan je helpen bij vragen over je eigen stage of bpv.

Kan ik op buitenlandse stage?

Vanaf 15 september 2021 zijn buitenlandse stages weer mogelijk. Je SLB'er of teammanager kan je helpen met vragen.

locaties

Zijn alle locaties geopend?

Ja, onze locaties zijn geopend. 

Wat doen we op de locaties?

Je moet op elke locatie bij binnenkomst je handen desinfecteren. Ook zijn er papieren handdoekjes beschikbaar. We hebben looproutes gemaakt en als je je verplaatst in een gebouw, moet je een mondkapje op. Natuurlijk wordt er ook goed en vaak schoongemaakt. 

Hoe zit het met de ventilatie?

Onze ventilatiesystemen zijn gecontroleerd. Om het risico van verspreiding van het virus te voorkomen, is op plekken de recirculatie (rondgaan van bestaande lucht) uitgeschakeld. Om goed te ventileren, worden leslokalen en andere ruimten regelmatig gelucht, door ramen en deuren open te zetten. 

overig

Waar kan ik terecht met vragen over aanmelden en studiekeuze?

Heb je vragen over aanmelden of je studiekeuze? Dan kun je terecht bij ons Studie Informatiepunt. Zij zijn bereikbaar op tel. 074 - 852 55 55 en via WhatsApp op 06 - 29 00 79 91.

Ik volg een VAVO-opleiding. Welke regels gelden er voor mij?

VAVO-onderwijs wordt gegeven volgens de RIVM-richtlijnen voor het mbo. 

Het antwoord op jouw vraag niet gevonden?

Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden? Dan kun je bellen met ons telefonisch meldpunt (tel. 074 - 85 25 665) dat tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar is.