FAQ leerlingen voortgezet onderwijs

Wanneer is mijn eerste schooldag?

Je ontvangt van je opleiding informatie over wanneer je wordt verwacht. Vanaf maandag 24 augustus rekenen we erop dat je beschikbaar bent voor schoolactiviteiten.

Wanneer krijg ik mijn rooster?

Als je in augustus gaat starten met een opleiding, dan krijg je nog voor de zomervakantie informatie van je opleiding. Je rooster is dan ook te bekijken via de studentenapp MijnROCvT.

Ga ik elke dag naar school?

ROC van Twente biedt onderwijs in verschillende vormen: groepslessen in school, online of in de praktijk. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, krijg je te maken met deze vormen van onderwijs of een combinatie hiervan. Bij online onderwijs werken we veel met Microsoft Teams. Zo staan we ook tijdens online lessen altijd met je in verbinding.

Hoe zien de lestijden er bij ROC van Twente na de schoolvakantie uit?

Wij volgen de adviezen van de overheid nauwkeurig en stemmen hierop onze uiteindelijke roosters af. Het rooster hoor je via je opleiding. Wij houden bij het maken van onze roosters rekening met de RIVM-maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand. Lessen worden gespreid over de week en de dag, zodat studenten gespreid kunnen reizen van en naar de instelling.

Met hoeveel klasgenoten zit ik in de klas?

Als je naar school moet komen voor lessen of examens, dan kijken we heel nauwkeurig met hoeveel personen je maximaal in een bepaalde ruimte mag zitten, zodat de 1,5 meter afstand geborgd kan worden. In de lokalen zijn de plekken waar je mag zitten zichtbaar aan een groene sticker. Je krijgt op één dag zoveel mogelijk les in hetzelfde lokaal.

Wat doet ROC van Twente aan coronamaatregelen?

Heel veel! Veiligheid en gezondheid vinden we heel belangrijk. Zo moet je op elke locatie bij binnenkomst gebruik maken van desinfecterende handgel. Ook zijn er papieren handdoekjes beschikbaar. We hebben looproutes gemaakt en in een ruimte mogen niet te veel mensen aanwezig zijn. Natuurlijk wordt er ook goed en vaak schoongemaakt.

Hoe gaat ROC van Twente met de 1,5 meter maatregel om?

In het mbo geldt nog steeds dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Ook binnen ROC van Twente houden we ons aan die maatregel van het kabinet.

Kan ik gewoon met het openbaar vervoer naar school?

Ja, het openbaar vervoer is voor iedereen weer toegankelijk. Lessen worden gespreid over de week en de dag, zodat studenten gespreid kunnen reizen van en naar de instelling.

Ik volg een VAVO-opleiding. Welke regels gelden er voor mij?

VAVO-onderwijs wordt gegeven volgens de RIVM-richtlijnen voor het mbo. Dat betekent dat we de 1,5 meter maatregel handhaven en er nog steeds (gedeeltelijk) online onderwijs wordt gegeven.

Ik behoor tot een risicogroep, mag ik dan naar school?

Je kunt – in overleg met school – worden vrijgesteld van fysiek onderwijs als je behoort tot een risicogroep. Neem hiervoor contact op met de Teammanager van je opleiding.

Ik heb me aangemeld bij ROC van Twente, wat gebeurt er nu?

Je aanmelding wordt gewoon verwerkt, je ontvangt daarvan van ons een bericht. Daarna word je door de opleiding geïnformeerd over een eventueel intakegesprek. Dit kan mogelijk wat langer duren vanwege de maatregelen die ook wij hebben moeten nemen in verband met corona.

Let op: als jij je DDD hebt ingevuld, is dit nog geen aanmelding. Heb je hier vragen over, neem contact op met jouw decaan of met het Studie Informatiepunt.

AMN en intakegesprekken

Intakegesprekken worden zoveel mogelijk telefonisch of online(bijvoorbeeld via Teams) gevoerd. Fysieke intakegesprekken kunnen na 15 juni ingepland worden. Als dat voor jou geldt, krijg je hier bericht over van je opleiding. 

Kan ik mij nog steeds aanmelden?

Ja hoor, dat kan!

Wat gebeurt er als mijn opleiding aanvullende instroomeisen heeft?

De opleiding van je keuze laat je weten wat er van je wordt verwacht. 

Wat gebeurt er met KOM-activiteiten?

Alle KOM-activiteiten zijn helaas gecanceld. Deze geannuleerde KOM-activiteiten kunnen helaas niet op een ander moment aangeboden worden. Bij vragen over een opleiding kan contact worden opgenomen met ons Studie Informatiepunt, tel. 074 - 852 5555.

Heb je vragen over onze opleidingen?

De collega’s van ons Studie Informatiepunt staan voor je klaar! Zij zijn bereikbaar via tel. 074 - 852 5555, via mail info@rocvantwente.nl of via Whatsapp tel. 06 - 29 00 79 91. Natuurlijk kun je onze opleidingsinformatie ook vinden op onze website.

Of check onze 7 tips als hulp bij je studiekeuze>>

Weet je nog niet zeker of je geslaagd bent én wil je na je mbo-opleiding naar Saxion?

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, haalbaarheid en studeerbaarheid, kun je een positief advies van jouw SLB’er krijgen om te starten met een hbo-opleiding bij Saxion. De SLB’er van Saxion moet dan ook een positief advies geven. We hebben nl. samen met Saxion gekeken hoe we je kunnen helpen als je door Corona niet in staat bent geweest om je mbo-opleiding af te ronden. Vanaf begin juni kun je starten met het 100-dagen-programma op Saxion om je voor te bereiden op het hbo. Daarnaast gaan wij afspraken met je maken over het afronden van je mbo. Je moet je diploma wel voor 1 januari 2021 kunnen halen om een positief advies te krijgen voor het starten op het hbo. Meer weten? Vraag je SLB’er of kijk op www.saxion.nl/eerste100dagen

FAQ huidige studenten

Worden er lessen gegeven?

Tot in ieder geval de zomervakantie (vrijdag 10 juli) worden op onze locaties geen theorielessen aangeboden. Online onderwijs blijft hier de standaard. Heb je vragen, dan kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider van je opleiding. 

 

Gaan examen en toetsen door?

Hierover word je door je opleiding geïnformeerd. Soms wordt er online getoetst en soms op school. Dit zie je ook terug in je rooster.

Zijn alle locaties geopend?

Ja, in principe zijn onze locaties gewoon geopend. Maar houd goed je rooster in de gaten; deze krijg je van je opleiding.

Krijg ik nog een Bindend Studieadvies (BSA)?

Jazeker. Als je in het eerste leerjaar zit, dan ontvang je uiterlijk op 8 juli jouw BSA.

Wanneer weet ik of ik over ga?

Wij geven je uiterlijk op 8 juli a.s. bericht over de afronding van dit schooljaar en de overgang naar het volgende schooljaar. Je ontvangt hierover bericht vanuit de opleiding.

Wanneer krijg ik mijn diploma?

Als je dit jaar diplomakandidaat bent, ontvang je van je opleiding bericht of je wel of niet geslaagd bent.

Wanneer moet ik onderwijs, toetsen/examens of bpv inhalen?

Wij kijken hoe we het onderwijs verder moeten inrichten en welke verplichtingen blijven bestaan. Je wordt -zodra het kan- hierover door je opleiding geïnformeerd.

Gaat mijn bpv/stage door?

Als je in augustus start met een stage, dan volg je nog steeds de RIVM-maatregelen en de maatregelen die binnen het bedrijf gelden.

Kan ik op buitenlandse stage?

Ja, dat mag vanaf 1 augustus. Je geeft hiervoor schriftelijk toestemming. Ben je minderjarig, dan geven ook jouw ouders/verzorgers toestemming. Daarnaast zijn alleen buitenlandse stages mogelijk die (grotendeels kosteloos) geannuleerd kunnen worden en voor landen die op dat moment op groen staan.

Ik zou eigenlijk binnenkort starten met mijn bpv/stage. Gaat deze door?

Studenten die stage lopen, volgen de richtlijnen van het stagebedrijf. Waar mogelijk worden de stages voortgezet en starten nieuwe stages. Uiteraard conform de maatregelen van het RIVM. NB: per opleiding kunnen hierin verschillen zitten.

Ik heb de opdracht om een stageplek te zoeken voor de periode t/m de zomervakantie. Wat moet ik doen?

Neem hiervoor contact op met je bpv-begeleider.

Kom je in de financiële problemen door de coronacrisis?

DUO adviseert studenten die door het coronavirus in financiële problemen komen. Bijvoorbeeld door het onverwacht wegvallen van je inkomen uit je bijbaan. Geldt dit ook voor jou? Kijk dan op de site van DUO>> en bekijk de mogelijkheden / FAQ. Je kunt ook mailen naar ons studiefonds@rocvantwente.nl.

Hoe informeert ROC van Twente haar studenten en medewerkers?

We informeren onze studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie of nieuws te melden is. Als student kun je nieuws vinden op Plaza en in de studentenapp en op deze webpagina. Medewerkers informeren we via onze website en interne communicatiekanalen.

Bij dringende boodschappen zetten we SMS in. Helaas hebben wij niet de mogelijkheden om heel snel (schriftelijk) te communiceren met ouders/verzorgers van minderjarige studenten. Door de snelheid in ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om vooral digitaal te communiceren. Bent u ouder/verzorger, kijk dan op deze webpagina. Deze is er speciaal voor u. Vraag uw kind u ook op de hoogte te houden. 

Kan ik iets betekenen als vrijwilliger?

Ja, als jij op vrijwillige basis een steentje wilt bijdragen in de zorg, meld je dan bij het initiatief 'Extra Handen' via extrahanden@rocvantwente.nl. Je kunt Extra Handen ondersteunen als je medewerker of student bent van ROC van Twente.

Hoe gaat het met je?

Dit is een vraag van ons aan jou. We hebben je door de situatie al een tijdje niet meer gezien op onze schoollocaties. 

Hoe gaat het met je? Misschien heb je behoefte aan een gesprek? Dat kan. Je studieloopbaanbegeleider staat voor je klaar: je kunt hem of haar altijd mailen. Ook kun je mailen naar loopbaancentrum@rocvantwente.nl. De medewerkers van het Loopbaancentrum bieden je graag een luisterend oor en kunnen je eventueel verder helpen als dat nodig is.

We hopen je snel weer te zien. Blijf gezond!

Ik lees van alles over het virus; welke site is betrouwbaar?

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.

Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?

Het RIVM geeft een actueel advies over wanneer je je moet melden bij de huisarts. Check de site van het RIVM>>