De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel.

Wij volgen het nieuws en doen er alles aan om jullie veilig en gezond de lessen te kunnen laten volgen. Het is een onzekere tijd en wij vinden het belangrijk om jullie zo goed mogelijk te informeren over wat we doen en welke maatregelen er zijn. We beantwoorden hieronder de meestgestelde vragen. Het nieuws over de laatst genomen maatregelen vind je hier >>

Heb jij een andere onderwijsinhoudelijke vraag? Neem dan gerust contact op met je teammanager of slb’er. Voor overige coronagerelateerde vragen kun je bellen met ons telefonisch meldpunt (074-85 25 665) dat tijdens kantooruren bereikbaar is. 

Onderwijs, lessen en toetsen

Wanneer krijg ik les op school?

Sinds 1 maart 2021 geldt het uitgangspunt dat elke student* minimaal 1 dag per week naar school kan komen. Daarbij zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor bbl-studenten en studenten die op stage zijn. Houd je rooster goed in de gaten voor de momenten waarop we jou op één van onze locaties verwachten. 

* met uitzondering van educatie en inburgering

Worden er praktijklessen gegeven?

  • Sinds 2 maart mogen er ook 's avonds praktijklessen worden aangeboden;
  • We kijken hierbij kritisch welke les echt moet doorgaan, of dat er toch online opdrachten kunnen worden gegeven. 
  • Mocht er overdag en/of 's avonds geen ruimte zijn om de praktijklessen aan te bieden, kan uitgeweken worden naar de zaterdag;

Hoe gaat het met examens en toetsen?

De examinering gaat zoveel mogelijk door. Bij voorkeur online. Maar er zijn ook examens die op locatie worden afgenomen. Als je een uitnodiging voor een examen hebt ontvangen, verwachten we je op de genoemde datum en tijdstip op de examenlocatie. 

Welke examens gaan door?

  • Centrale examens Nederlands, rekenen en Engels
  • Instellingsexamens Nederlands en Engels
  • Beroepsgerichte examens
  • Praktijkexamens
  • VAVO-examens
  • Examens keuzedelen

Heb je vragen over jouw examen, dan kun je terecht bij je SLB'er of de teammanager van jouw opleiding. 

Mijn klasgenoot is niet aanwezig. Kan ik (delen van) lessen opnemen?

Nee, in verband met de privacyregels kan dit niet. Een online les mag niet worden opgenomen door een docent of student. Studenten zijn zowel te zien als te horen tijdens een online les. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gezegd dat het opnemen van een les daarom een inbreuk op de privacy is. En dat betekent dat een les niet opgenomen mag worden. ​

Klopt het dat ik 's avonds een centraal examen moet doen?

Ja, dat kan kloppen. Om alle examens te kunnen inplannen conform de RIVM-richtlijnen, plannen we nu ook in de avonduren centrale examens. Het kan dus voorkomen dat je wordt opgeroepen om buiten de reguliere lestijden een centraal examen te komen doen. Dit afnamemoment is een verplicht moment en kan niet willekeurig worden verplaatst. Uiteraard geldt er een uitzondering als je ziek bent of als je klachten hebt, waardoor je thuis moet blijven. In de uitnodiging die je per mail krijgt vind je alle benodigde informatie. 

Kan ik (een deel van het) les- of cursusgeld terugkrijgen?

Les- of cursusgeld dat studenten van 18 jaar en ouder betalen voor een opleiding wordt bepaald en geïnd door DUO. Daarop heeft ROC van Twente geen invloed. ROC van Twente kan daarom ook niet compenseren. 

Wel heeft DUO een tijdelijke coronaregeling, die een tegemoetkoming in de kosten biedt voor studenten die tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun mbo-diploma halen. Daarnaast krijgen alle studenten die een basisbeurs en/of aanvullende beurs hebben die tussen februari en  eind augustus 2021afloopt, een tegemoetkoming. Informatie hierover vind je op de site van DUO

 

Werkweken

Tot aan de zomervakantie vinden geen buitenlandse werkweken plaats. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de directeur van het MBO College worden afgeweken van dit besluit. 
Binnenlandse werkweken kunnen onder de volgende voorwaarden plaatsvinden: 
- goedkeuring door de directeur van het MBO College 
- essentieel in het kader van het onderwijsproces 
- maximale groepsgrootte is 75 personen
- de maatregelen van de rijksoverheid worden opgevolgd 
- er wordt extra begeleiding ingezet. 

Gezondheid en besmetting

Thuisblijven of naar school? Bekijk hier de beslisboom!

Check dan onze corona beslisboom>>. In dit stroomschema kun je zien wat je bijv. moet doen als je zelf of iemand uit jouw huishouden milde en/of ernstige klachten heeft.  

Heb jij corona?

Heb jij een corona-test laten doen en ben je positief getest?
Geef het dan direct door aan je slb'er, mentor of teammanager!
Ook in vakanties kun je je melding doorgeven. 

Moet ik een mondkapje dragen op school?

​Ja, het is verplicht om een mondkapje te dragen.  

Eigen mondkapje dragen
Als je op school komt, draag je het mondkapje bij binnenkomst. Je mag het kapje afzetten als je in het lokaal op je plek zit, op 1,5 meter afstand van anderen. Sta je op van je plek of verlaat je het lokaal: dan zet je je mondkapje op. Wil je weten hoe je een mondkapje moet dragen? Bekijk dan onze instructie >

Er is een besmetting op school. Wat nu?

Onze school telt zo'n 20.000 studenten. De anderhalve meter maatregel is belangrijk. We vragen iedereen die onze gebouwen bezoekt zich te houden aan de maatregelen, zodat het risico op besmetting zo klein mogelijk is.

Wij informeren -op advies van de GGD- in het geval van een positief geteste student of medewerker de betrokkenen zo snel mogelijk. Behoor jij niet tot de betrokkenen, dan hoef je je geen zorgen te maken en zijn extra maatregelen niet nodig.​

Ik behoor tot een risicogroep, mag ik dan naar school?

Je kunt – in overleg met school – worden vrijgesteld van fysiek onderwijs als je behoort tot een risicogroep. Neem hiervoor contact op met de teammanager van je opleiding.

Mijn huisgenoot heeft klachten en wordt getest. Wat moet ik doen?

Volg de stappen in de corona beslisboom>> en lees wat je moet doen. 

Ik heb me laten testen. Wat moet ik doen?

We gaan ervan uit dat als je getest wordt er sprake is van klachten. Dat betekent dat je thuis blijft in afwachting van het testresultaat. Je kunt met je teammanager overleggen over de invulling van je online lessen. Is de uitslag van de test positief en heb je corona, dan meld je dit bij de teammanager van je opleiding. Wij hebben indien nodig contact met de GGD. 

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd als ik positief getest ben?

Je privacy is ontzettend belangrijk. In het kader van bron- en contactonderzoek kan het voorkomen dat wij navraag moeten doen bij de GGD en bij je opleiding. Is dit op jou van toepassing, dan zullen we dit altijd melden. We zien steeds vaker dat mensen minder problemen hebben met het delen van hun naam als zijnde besmette persoon, omdat dit helpt om snel in beeld te brengen wie met wie in contact is geweest. Echter, het delen van gegevens maakt onderdeel uit van de AVG. Ben je besmet en wil je niet dat je naam gedeeld wordt in informatievoorziening, dan respecteren we dat.

Ik hoor dat een student wordt getest en deze student is op school geweest. Wat moet ik doen?

Je hoeft geen actie te ondernemen. Als er een vervolgactie, zoals bron- en contactonderzoek, nodig is, dan informeert de GGD ons hierover. Wij informeren dan de direct betrokkenen. In het mbo wordt de 1,5 meter maatregel gehanteerd: dit verkleint de kans op onderlinge besmetting. 

Wat als ik in het buitenland ben geweest ?

De overheid heeft in de basisregels van 20 januari 2021 opgenomen, dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft en alleen noodzakelijke reizen naar het buitenland zijn toegestaan. Ben je op een noodzakelijke reis geweest, bijvoorbeeld i.v.m. familieomstandigeheden, dan blijf je ten minste 10 dagen in quarantaine; ook als je negatief getest bent. Je volgt je lessen online en stemt dit af met je SLB'er. 

Het advies is om ramen en deuren open te zetten, zodat er goed gelucht kan worden. Hoe wordt er gelucht in lokalen waar geen ramen zijn die direct zijn verbonden met de buitenlucht?

De binnenlokalen worden op verschillende manieren geventileerd. Hierbij wordt schone lucht van buiten ingeblazen en vervuilde lucht afgezogen. Het gaat om gescheiden systemen. Er is dus geen sprake van recirculatie. Deze ventilatie voldoet aan de huidige eisen.

Hoe gaat het met je?

Dit is een vraag van ons aan jou. We hebben je door de situatie al een tijdje niet meer (of veel minder) gezien op onze schoollocaties. 

Hoe gaat het met je? Misschien heb je behoefte aan een gesprek? Dat kan. Je studieloopbaanbegeleider staat voor je klaar: je kunt hem of haar altijd mailen. Ook kun je mailen naar loopbaancentrum@rocvantwente.nl. De medewerkers van het Loopbaancentrum bieden je graag een luisterend oor en kunnen je eventueel verder helpen als dat nodig is.

Zelftesten

In juni kunnen studenten en medewerkers via een landelijk portaal zelftesten aanvragen. Een zelftest is een coronatest die je zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of wanneer je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. De zelftest is ook niet bedoeld als toegangstest of -bewijs. Zelftesten is altijd vrijwillig. En zonder zelftest hebben studenten en collega’s gewoon toegang tot school. 
 

Stage

Gaat mijn bpv/stage door?

We leven in bijzondere tijden. Helaas heeft de lockdown ook effect op de bpv. Of dit voor jouw opleiding geldt, is afhankelijk van de RIVM-maatregelen en de maatregelen die binnen het bedrijf gelden. Je SLB'er of teammanager kan je helpen bij vragen over je eigen bpv.

Kan ik op buitenlandse stage?

Tot aan de zomervakantie vinden geen buitenlandse stages plaats (dit besluit geldt niet voor zorgstagiairs in de grensregio). Alleen in uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de directeur van het MBO College worden afgeweken van dit besluit. 

Locaties

Zijn alle locaties geopend?

Onze locaties zijn geopend. Sinds 1 maart kunnen -met uitzondering van educatie en inburgering- alle studenten weer beperkt naar school komen. Uitgangspunt is dat elke student minimaal 1 dag per week naar school kan komen (daarbij zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor bbl-studenten en studenten die op stages zijn). 

Wat doen we op de locaties?

Je moet op elke locatie bij binnenkomst je handen desinfecteren. Ook zijn er papieren handdoekjes beschikbaar. We hebben looproutes gemaakt en in een ruimte mogen niet te veel mensen aanwezig zijn. Natuurlijk wordt er ook goed en vaak schoongemaakt. 

Hoe zit het met de ventilatie?

Onze ventilatiesystemen zijn gecontroleerd. Om het risico van verspreiding van het virus te voorkomen, is op plekken de recirculatie (rondgaan van bestaande lucht) uitgeschakeld. Om goed te ventileren, worden leslokalen en andere ruimten regelmatig gelucht, door ramen en deuren open te zetten. 

Startende student

Voor welke datum moet ik mij aanmelden?

Door corona is de aanmelddatum van 1 april opgeschoven naar 1 mei 2021. Meld je je voor die datum aan, dan behoud je het toelatingsrecht. Dit geldt ook voor opleidingen met een instroombeperking. De datum van loting wordt verplaatst naar 3 mei 2021. Rond 13 mei krijg je bericht over de uitslag van de loting.

Ik heb me aangemeld bij ROC van Twente, wat gebeurt er nu?

Je aanmelding wordt gewoon verwerkt, je ontvangt daarvan van ons een bericht. Daarna word je door de opleiding geïnformeerd over een eventueel intakegesprek. Dit kan mogelijk wat langer duren vanwege de maatregelen die ook wij hebben moeten nemen in verband met corona.

Let op: als jij je DDD hebt ingevuld, is dit nog geen aanmelding. Heb je hier vragen over, neem contact op met jouw decaan of met het Studie Informatiepunt.

Ga ik elke dag naar school?

ROC van Twente biedt onderwijs in verschillende vormen: groepslessen in school, online of in de praktijk. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, krijg je te maken met deze vormen van onderwijs of een combinatie hiervan. Bij online onderwijs werken we veel met Microsoft Teams. Zo staan we ook tijdens online lessen altijd met je in verbinding.

Met hoeveel klasgenoten zit ik in de klas?

Als je naar school moet komen voor lessen of examens, dan kijken we heel nauwkeurig met hoeveel personen je maximaal in een bepaalde ruimte mag zitten, zodat de 1,5 meter afstand geborgd kan worden. In de lokalen zijn de plekken waar je mag zitten zichtbaar aan een groene sticker. Je krijgt op één dag zoveel mogelijk les in hetzelfde lokaal.

Overig

Ik volg een VAVO-opleiding. Welke regels gelden er voor mij?

VAVO-onderwijs wordt gegeven volgens de RIVM-richtlijnen voor het mbo. Dat betekent dat we de 1,5 meter maatregel handhaven en er nog steeds (gedeeltelijk) online onderwijs wordt gegeven. VAVO-onderwijsactiviteiten mogen met ingang van 2 maart ook tijdens de avondklok plaatsvinden. Studenten moeten dan wel een eigen verklaring invullen en bij zich dragen.

Ik kom in financiële problemen door de coronacrisis. Wat nu?

DUO adviseert studenten die door het coronavirus in financiële problemen komen. Heb jij problemen, bijvoorbeeld door het onverwacht wegvallen van je inkomen uit je bijbaan? Kijk dan op de site van DUO>> en bekijk de mogelijkheden / FAQ. Je kunt ook mailen naar ons.

De overheid heeft ook een regeling, waarbij je een financiële tegemoetkoming kunt krijgen vanwege corona. Op deze webpagina lees je er meer over. 

Het antwoord op jouw vraag niet gevonden?

Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden? Dan kun je bellen met ons telefonisch meldpunt (tel. 074 - 85 25 665) dat tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar is.

ROC van Twente en de maatregelen

Wat doet ROC van Twente aan coronamaatregelen?

Heel veel! We hanteren de maatregelen van het RIVM. Veiligheid en gezondheid vinden we heel belangrijk.

Hoe gaat ROC van Twente met de 1,5 meter maatregel om?

In het mbo geldt nog steeds dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Ook binnen ROC van Twente houden we ons aan die maatregel van het kabinet.

Hoe word ik geïnformeerd over wijzigingen?

We informeren onze studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie of nieuws te melden is. Als student kun je het nieuws vinden op Plaza, in de studentenapp en op deze webpagina. Medewerkers informeren we via onze website en interne communicatiekanalen.

Bij dringende boodschappen zetten we SMS in. Helaas hebben wij niet de mogelijkheden om heel snel (schriftelijk) te communiceren met ouders/verzorgers van minderjarige studenten. Door de snelheid in ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om vooral digitaal te communiceren.

Ben jij ouder/verzorger, hou deze webpagina dan in de gaten. Deze is er speciaal voor jou. Vraag jouw kind je ook op de hoogte te houden. 

Kan ik gewoon met het openbaar vervoer naar school?

Reizen met het openbaar vervoer kan, maar wordt wel beperkt. Kijk voor meer info over het openbaar vervoer op deze pagina