College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Het CvB geeft samen met de directeuren van onze colleges en diensten sturing aan de dagelijkse werkzaamheden. Het CvB wordt gevormd door Trudy Vos (voorzitter) en Fridse Mobach (lid).

Trudy Vos

voorzitter van het College van Bestuur

Fridse Mobach

lid van het College van Bestuur

Directeuren centrale diensten

Communicatie & Marketing
Els van Riel-Smit

Educatieve Technologie & ICT
Roy Govers

Financiën, Studentenadministratie & Control
Ronald van de Munt

Huisvesting & Facilitaire Zaken
Frans Slingerland

Human Resources
Belinda Schurink

Onderwijs & Kwaliteitszorg
Wilma Timmerije

Directeuren colleges

College voor Bouw & Vervoer
Jan Ooms

College voor Commercie & Ondernemen 
Fokke Veenstra

College voor Creatieve industrie & ICT 
Peter Weusthof

College voor Hospitality & Wellness
Erik Koldewijn

College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
Marleen Abbes 

College voor Mens & Gezondheid
Han Zomer

College voor Onderwijs, Sport & Welzijn
Margo Koopman

College voor Technologie
Jos Toebes

College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid
Ernest Nuijten

Centrale Studentenraad en Ondernemingsraad

Medewerkers en studenten kunnen meedenken en meepraten over en invloed uitoefenen op ons beleid. Dit hebben we geformaliseerd in een ondernemingsraad (OR) en een Centrale Studentenraad (CSR). Zij overleggen met het College van Bestuur over onderwerpen die voor medewerkers en studenten relevant zijn. De OR adviseert bij belangrijke organisatorische wijzigingen en heeft op bepaalde onderwerpen instemmingsbevoegdheid. De CSR wordt bijvoorbeeld betrokken bij besluiten over zaken die studenten aangaan, zoals schoolkosten, verhuizen van opleidingen en studiehandleidingen.

leden Ondernemingsraad

 • Han Hudepohl (voorzitter)
 • Mark ten Bos (vice voorzitter)
 • Wim de Lange (secretaris)
 • Bert van de Pol
 • Carel Jansen
 • Peter Burgemeester
 • Karin Brummelhuis - te Lintelo
 • Heleen van Bussel
 • Sanne Aarninkhof
 • Mirjam Ohler
 • Marly Haanen
 • Paul van Krevelen
 • Niels Hakstege
 • Paul van Krevelen
 • Mutlu Erol
 • Geuko van Dijk

Brusten Fidder

Voorzitter College voor Creatieve industrie & ICT

Boris Beltman

Vicevoorzitter College voor Technologie

Fleur Slot

Vertegenwoordiger College voor Hospitality & Wellness

Rick Schartman

Vertegenwoordiger College voor Creatieve industrie & ICT

Floris Goossens

Vertegenwoordiger College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid

Roan Roerdink

Vertegenwoordiger College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid

Glenn Robben

Vertegenwoordiger College voor Bouw & Vervoer

Hatice Duman

Vertegenwoordiger College voor Mens & Gezondheid

Marèt Kamphuis

Vertegenwoordiger College voor Technologie

Rens Letteboer

Vertegenwoordiger College voor Bouw & Vervoer

Niek Schepers

Vertegenwoordiger College voor Onderwijs, Sport & Welzijn

Lora van den Brink

Vertegenwoordiger VAVO Lyceum van Twente

Joselyn Radstaak

Vertegenwoordiger VAVO Lyceum van Twente

Floor Heutink

Vertegenwoordiger Commercie & Ondernemen

Ilma Ahmed

Vertegenwoordiger Hospitality & Wellness

governance