College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Het CvB geeft samen met de directeuren van de MBO Colleges en Diensten sturing aan de dagelijkse werkzaamheden. Het CvB wordt gevormd door John van der Vegt (voorzitter) en Trudy Vos (lid).

John van der Vegt

voorzitter van het College van Bestuur

Trudy Vos

lid van het College van Bestuur

Directeuren centrale diensten

Communicatie & Marketing
Els van Riel-Smit

Educatieve Technologie & ICT
Roy Govers

Financiën, Studentenadministratie & Control
Ronald van de Munt

Huisvesting & Facilitaire Zaken
Jan Ooms

Human Resources
Adrie Michels

Onderwijs & Kwaliteitszorg
Wilma Timmerije

Directeuren MBO Colleges

MBO College voor Bouw, Infra & Interieur
Eddy Gruppen

MBO College voor Commercie & Ondernemen
Fokke Veenstra

MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid
Erik Koldewijn

MBO College voor Gezondheidszorg
Mayke Ruven

MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
Marian Kroeze

MBO College voor Management & Organisatie
Han Zomer

MBO College voor Mens & Maatschappij
Margo Koopman

MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek
Jos Toebes

MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur
Ritzo Bloem

MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit
Jan Ooms a.i.

MBO College voor Vormgeving, Mode & Media
Peter Weusthof

Organisatie per 1 augustus 2021

Bij ROC van Twente organiseren we ons onderwijs met ingang van aankomend schooljaar 2021-2022 vanuit 9 nieuwe colleges. Daarbij zijn de overwegingen geweest: Hoe voorbereid zijn wij op de verwachte, demografische terugloop van het aantal studenten? Hoe innovatief zijn wij? Hoe toekomstbestendig zijn wij?  

Deze colleges hebben allen maximaal 1.500 tot 3.000 studenten en de onderwijsteams zoals we die kennen blijven bestaan, dus er is –geheel aansluitend bij onze besturingsfilosofie ‘Flexibel binnen groot’– sprake van relatief kleine gemeenschappen waar de student wordt gekend. Uiteraard werken we als ROC van Twente waar mogelijk actief samen met het werkveld en het sociale domein en ook onze nieuwe colleges zijn straks sterk verankerd in de regio.

Op zoek naar de juiste contactgegevens? Het Studie Informatiepunt (STIPT) leidt verzoeken voor onze onderwijsteams of bijvoorbeeld een stagiair of leerwerkstudent door naar de juiste contactpersoon.

Directeuren nieuwe colleges

College voor Bouw & Vervoer
Jan Ooms

College voor Commercie & Ondernemen 
Fokke Veenstra

College voor Creatieve industrie & ICT 
Peter Weusthof

College voor Hospitality & Wellness
Erik Koldewijn

College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
Marian Kroeze 

College voor Mens & Gezondheid
Mayke Ruven

College voor Onderwijs, Sport & Welzijn
Margo Koopman

College voor Technologie
Jos Toebes

College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid
Han Zomer

bekijk nieuw organogram

Centrale Studentenraad en Ondernemingsraad

Medewerkers en studenten kunnen meedenken en meepraten over en invloed uitoefenen op ons beleid. Dit hebben we geformaliseerd in een ondernemingsraad (OR) en een Centrale Studentenraad (CSR). Zij overleggen met het College van Bestuur over onderwerpen die voor medewerkers en studenten relevant zijn. De OR adviseert bij belangrijke organisatorische wijzigingen en heeft op bepaalde onderwerpen instemmingsbevoegdheid. De CSR wordt bijvoorbeeld betrokken bij besluiten over zaken die studenten aangaan, zoals schoolkosten, verhuizen van opleidingen en studiehandleidingen.

leden Ondernemingsraad

 • Bert van de Pol
 • Erwin Boonk
 • Han Hudepohl
 • Hans Asma
 • Heleen van Bussel
 • Mark Landeweer
 • Mark ten Bos
 • Marly Haanen
 • Paul van Krevelen
 • Roderick van der Laan
 • Ryklof Dijkstra
 • Tom Pot 
 • Wim de Lange

Mirthe Scheffer

Voorzitter College voor Mens & Gezondheid

Jurn Kranenburg

Vicevoorzitter College voor Technologie

Dalysio Jansen

Vertegenwoordiger College voor Mens & Gezondheid

Zoë Voogd

Vertegenwoordiger College voor Onderwijs, Sport & Welzijn

Umutcan Yurdal

Vertegenwoordiger College voor Onderwijs, Sport & Welzijn

Miranda Marcus

Vertegenwoordiger College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid

Duncan Cohen

Vertegenwoordiger College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid

Jurrian Brüns

Vertegenwoordiger College voor Hospitality & Wellness

Celeste de Groot

Vertegenwoordiger College voor Hospitality & Wellness

Francis Monkau

Vertegenwoordiger College voor Hospitality & Wellness

Tygo Mast

Vertegenwoordiger College voor Creatieve industrie & ICT

Rola Ftouni

Vertegenwoordiger College voor Creatieve industrie & ICT

Joost Lassche

Vertegenwoordiger College voor Technologie

Ramon Braker

Vertegenwoordiger College voor Bouw & Vervoer

Reinier Huisjes

Vertegenwoordiger College voor Bouw & Vervoer

governance