College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Het CvB geeft samen met de directeuren van onze colleges en diensten sturing aan de dagelijkse werkzaamheden. Het CvB wordt gevormd door John van der Vegt (voorzitter) en Trudy Vos (lid).

John van der Vegt

voorzitter van het College van Bestuur

Trudy Vos

lid van het College van Bestuur

Organisatie per 1 augustus 2021

Bij ROC van Twente organiseren we ons onderwijs met ingang van het schooljaar 2021-2022 vanuit 9 nieuwe colleges. Daarbij zijn de overwegingen geweest: Hoe voorbereid zijn wij op de verwachte, demografische terugloop van het aantal studenten? Hoe innovatief zijn wij? Hoe toekomstbestendig zijn wij?  

Deze colleges hebben allen maximaal 1.500 tot 3.000 studenten en de onderwijsteams zoals we die kennen blijven bestaan, dus er is –geheel aansluitend bij onze besturingsfilosofie ‘Flexibel binnen groot’– sprake van relatief kleine gemeenschappen waar de student wordt gekend. Uiteraard werken we als ROC van Twente waar mogelijk actief samen met het werkveld en het sociale domein en ook onze nieuwe colleges zijn straks sterk verankerd in de regio.

Op zoek naar de juiste contactgegevens? Het Studie Informatiepunt (STIPT) leidt verzoeken voor onze onderwijsteams of bijvoorbeeld een stagiair of leerwerkstudent door naar de juiste contactpersoon.

Bekijk hieronder het organogram van onze organisatie.

Directeuren centrale diensten

Communicatie & Marketing
Els van Riel-Smit

Educatieve Technologie & ICT
Roy Govers

Financiën, Studentenadministratie & Control
Ronald van de Munt

Huisvesting & Facilitaire Zaken
Eddy Gruppen

Human Resources
Adrie Michels

Onderwijs & Kwaliteitszorg
Wilma Timmerije

Directeuren colleges

College voor Bouw & Vervoer
Jan Ooms

College voor Commercie & Ondernemen 
Fokke Veenstra

College voor Creatieve industrie & ICT 
Peter Weusthof

College voor Hospitality & Wellness
Erik Koldewijn

College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
Marian Kroeze 

College voor Mens & Gezondheid
Mayke Ruven

College voor Onderwijs, Sport & Welzijn
Margo Koopman

College voor Technologie
Jos Toebes

College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid
Han Zomer

Centrale Studentenraad en Ondernemingsraad

Medewerkers en studenten kunnen meedenken en meepraten over en invloed uitoefenen op ons beleid. Dit hebben we geformaliseerd in een ondernemingsraad (OR) en een Centrale Studentenraad (CSR). Zij overleggen met het College van Bestuur over onderwerpen die voor medewerkers en studenten relevant zijn. De OR adviseert bij belangrijke organisatorische wijzigingen en heeft op bepaalde onderwerpen instemmingsbevoegdheid. De CSR wordt bijvoorbeeld betrokken bij besluiten over zaken die studenten aangaan, zoals schoolkosten, verhuizen van opleidingen en studiehandleidingen.

leden Ondernemingsraad

 • Han Hudepohl
 • Erwin Boonk
 • Wim de Lange
 • Evelien Bos
 • Heleen van Bussel
 • Pleuni Kalenkamp
 • Paul van Krevelen
 • Roderick van der Laan
 • Marly Haanen
 • Ryklof Dijkstra
 • Bert van de Pol
 • Klaas Woudstra
 • Geuko van Dijk
 • Mark ten Bos

Joost Lassche

Voorzitter College voor Technologie

Jurn Kranenburg

Vicevoorzitter College voor Technologie

Mirthe Scheffer

Vertegenwoordiger College voor Mens & Gezondheid

Zoë Voogd

Vertegenwoordiger College voor Onderwijs, Sport & Welzijn

Umutcan Yurdal

Vertegenwoordiger College voor Onderwijs, Sport & Welzijn

Miranda Marcus

Vertegenwoordiger College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid

Duncan Cohen

Vertegenwoordiger College voor Zakelijke dienstverlening & Veiligheid

Jurrian Brüns

Vertegenwoordiger College voor Hospitality & Wellness

Celeste de Groot

Vertegenwoordiger College voor Hospitality & Wellness

Francis Monkau

Vertegenwoordiger College voor Hospitality & Wellness

Rola Ftouni

Vertegenwoordiger College voor Creatieve industrie & ICT

Kasper Gras

Vertegenwoordiger College voor Commercie & Ondernemen

Ramon Braker

Vertegenwoordiger College voor Bouw & Vervoer

Reinier Huisjes

Vertegenwoordiger College voor Bouw & Vervoer

governance