College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Het CvB geeft samen met de directeuren van de MBO Colleges en Diensten sturing aan de dagelijkse werkzaamheden. Het CvB wordt gevormd door John van der Vegt (voorzitter) en Trudy Vos (lid).

John van der Vegt

voorzitter van het College van Bestuur

Trudy Vos

lid van het College van Bestuur

directeuren Centrale Diensten

Communicatie & Marketing
Els van Riel-Smit

Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT
Jan Ooms

Financiën, Studentenadministratie & Control
Dennis van Zijl

Human Resources
Adrie Michels

Onderwijs & Kwaliteitszorg
Peter Weusthof

directeuren MBO Colleges

MBO College voor Bouw, Infra & Interieur
Eddy Gruppen

MBO College voor Commercie & Ondernemen
Fokke Veenstra

MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid
Erik Koldewijn

MBO College voor Gezondheidszorg
Mayke Ruven

MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
Marian Kroeze

MBO College voor Management & Organisatie
Han Zomer

MBO College voor Mens & Maatschappij
Margo Koopman

MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek
Jos Toebes

MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur
Ritzo Bloem

MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit
Laurens van Lier

MBO College voor Vormgeving, Mode & Media
Annet van Mazijk

organisatiestructuur

Centrale Studentenraad en Ondernemingsraad

Medewerkers en studenten kunnen meedenken en meepraten over en invloed uitoefenen op ons beleid. Dit hebben we geformaliseerd in een ondernemingsraad (OR) en een Centrale Studentenraad (CSR). Zij overleggen met het College van Bestuur over onderwerpen die voor medewerkers en studenten relevant zijn. De OR adviseert bij belangrijke organisatorische wijzigingen en heeft op bepaalde onderwerpen instemmingsbevoegdheid. De CSR wordt bijvoorbeeld betrokken bij besluiten over zaken die studenten aangaan, zoals schoolkosten, verhuizen van opleidingen en studiehandleidingen.

leden Ondernemingsraad

 • Henk Nieuwenhuis
 • Tom Pot
 • Ilya Sissohore
 • Bert van de Pol
 • Roderick van der Laan
 • Han Hudepohl
 • Paul van Krevelen
 • Marly Haanen
 • Hans Asma
 • Erwin Boonk
 • Wim de Lange
 • Heleen van Bussel
 • Francis Boone

Ruben Scheffer

Voorzitter MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur

Mark Winkel

Vice-voorzitter MBO College voor Gezondheidszorg

Anthony Lucassen

Vertegenwoordiger MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek

Chanel Koekkoek op Munsterhuis

Vertegenwoordiger MBO College voor Gezondheidszorg

Esther Can

Vertegenwoordiger MBO College voor Management & Organisatie

Julia Wassenaar

Vertegenwoordiger MBO College voor Bouw, Infra & Interieur

Kürşat Akpinar

Vertegenwoordiger MBO College voor Vormgeving, Mode & Media

Linda Grondman

Vertegenwoordiger MBO College voor Mens & Maatschappij

Rodi van den Barg

Vertegenwoordiger MBO College voor Bouw, Infra & Interieur

Roos Stroeve

Vertegenwoordiger MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid

Taha Çoban

Vertegenwoordiger MBO College voor Vormgeving, Mode & Media

Tom Horsselenberg

Vertegenwoordiger MBO College voor Commercie & Ondernemen

Wouter Nijhof

Vertegenwoordiger MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit

Bente Ligtenberg

Vertegenwoordiger MBO College voor Bouw, Infra & Interieur

Kimberly Bosch

Vertegenwoordiger MBO College voor Management & Organisatie

governance