College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Het CvB geeft samen met de directeuren van de MBO Colleges en Diensten sturing aan de dagelijkse werkzaamheden. Het CvB wordt gevormd door John van der Vegt (voorzitter) en Trudy Vos (lid).

John van der Vegt

voorzitter van het College van Bestuur

Trudy Vos

lid van het College van Bestuur

directeuren Centrale Diensten

Communicatie & Marketing
Els van Riel-Smit

Educatieve Technologie & ICT
Roy Govers

Financiën, Studentenadministratie & Control
Ronald van de Munt

Huisvesting & Facilitaire Zaken
Jan Ooms

Human Resources
Adrie Michels

Onderwijs & Kwaliteitszorg
Wilma Timmerije

directeuren MBO Colleges

MBO College voor Bouw, Infra & Interieur
Eddy Gruppen

MBO College voor Commercie & Ondernemen
Fokke Veenstra

MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid
Erik Koldewijn

MBO College voor Gezondheidszorg
Mayke Ruven

MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
Marian Kroeze

MBO College voor Management & Organisatie
Han Zomer

MBO College voor Mens & Maatschappij
Margo Koopman

MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek
Jos Toebes

MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur
Ritzo Bloem

MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit
Jan Ooms a.i.

MBO College voor Vormgeving, Mode & Media
Peter Weusthof

organisatiestructuur

Centrale Studentenraad en Ondernemingsraad

Medewerkers en studenten kunnen meedenken en meepraten over en invloed uitoefenen op ons beleid. Dit hebben we geformaliseerd in een ondernemingsraad (OR) en een Centrale Studentenraad (CSR). Zij overleggen met het College van Bestuur over onderwerpen die voor medewerkers en studenten relevant zijn. De OR adviseert bij belangrijke organisatorische wijzigingen en heeft op bepaalde onderwerpen instemmingsbevoegdheid. De CSR wordt bijvoorbeeld betrokken bij besluiten over zaken die studenten aangaan, zoals schoolkosten, verhuizen van opleidingen en studiehandleidingen.

leden Ondernemingsraad

 • Bert van de Pol
 • Erwin Boonk
 • Han Hudepohl
 • Hans Asma
 • Heleen van Bussel
 • Mark Landeweer
 • Mark ten Bos
 • Marly Haanen
 • Paul van Krevelen
 • Roderick van der Laan
 • Ryklof Dijkstra
 • Tom Pot 
 • Wim de Lange

Mirthe Scheffer

Voorzitter MBO College voor Mens & Maatschappij

Jurn Kranenburg

Vicevoorzitter MBO College voor Metaal, Elektro- en Installatietechniek

Djordy Winselaar

Vertegenwoordiger MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek

Esther Can

Vertegenwoordiger MBO College voor Management & Organisatie

Reinier Huisjes

Vertegenwoordiger MBO College voor Bouw, Infra & Interieur

Anna Rijzebol

Vertegenwoordiger MBO College voor Vormgeving, Mode & Media

Fleur de Jong

Vertegenwoordiger MBO College voor Bouw, Infra & Interieur

Francis Monkau

Vertegenwoordiger MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid

Celeste de Groot

Vertegenwoordiger MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid

Jorn Braakman

Vertegenwoordiger MBO College voor Commercie & Ondernemen

Umutcan Yurdal

Vertegenwoordiger MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur

Patrick Keizer

Vertegenwoordiger MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit

Zoë Voogd

Vertegenwoordiger MBO College voor Mens & Maatschappij

Ocke Siertsema

Vertegenwoordiger MBO College voor Management & Organisatie

governance