College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Het CvB geeft samen met de directeuren van de MBO Colleges en Diensten sturing aan de dagelijkse werkzaamheden. Het CvB wordt gevormd door John van der Vegt (voorzitter) en Trudy Vos (lid).

John van der Vegt

voorzitter van het College van Bestuur

Trudy Vos

lid van het College van Bestuur

directeuren Centrale Diensten

Communicatie & Marketing
Els van Riel-Smit

Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT
Jan Ooms

Financiën, Studentenadministratie & Control
Dennis van Zijl

Human Resources
Adrie Michels

Onderwijs & Kwaliteitszorg
Peter Weusthof

directeuren MBO Colleges

MBO College voor Bouw, Infra & Interieur
Eddy Gruppen

MBO College voor Commercie & Ondernemen
Fokke Veenstra

MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid
Erik Koldewijn

MBO College voor Gezondheidszorg
Mayke Bergman

MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
Marian Kroeze

MBO College voor Management & Organisatie
Han Zomer

MBO College voor Mens & Maatschappij
Margo Koopman

MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek
Jos Toebes

MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur
Ritzo Bloem

MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit
Laurens van Lier

MBO College voor Vormgeving, Mode & Media
Annet van Mazijk

Centrale Studentenraad en Ondernemingsraad

Medewerkers en studenten kunnen meedenken en meepraten over en invloed uitoefenen op ons beleid. Dit hebben we geformaliseerd in een ondernemingsraad (OR) en een Centrale Studentenraad (CSR). Zij overleggen met het College van Bestuur over onderwerpen die voor medewerkers en studenten relevant zijn. De OR adviseert bij belangrijke organisatorische wijzigingen en heeft op bepaalde onderwerpen instemmingsbevoegdheid. De CSR wordt bijvoorbeeld betrokken bij besluiten over zaken die studenten aangaan, zoals schoolkosten, verhuizen van opleidingen en studiehandleidingen.

leden Ondernemingsraad

 • Henk Nieuwenhuis
 • Tom Pot
 • Ilya Sissohore
 • Bert van de Pol
 • Roderick van der Laan
 • Han Hudepohl
 • Paul van Krevelen
 • Marly Haanen
 • Hans Asma
 • Erwin Boonk
 • Wim de Lange
 • Heleen van Bussel
 • Francis Boone

leden Centrale Studentenraad

Lotte Hospers

Voorzitter MBO College voor Bouw, Infra & Interieur

Muhammed Tamer

Vice-voorzitter MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek

Julia Wassenaar

Vertegenwoordiger MBO College voor Bouw, Infra & Interieur

Linda Grondman

Vertegenwoordiger MBO College voor Mens & Maatschappij

Kelly Borgman

Vertegenwoordiger MBO College voor Management & Organisatie

Helga Jurgens

Vertegenwoordiger MBO College voor Vormgeving, Mode en Media

Elias de Vreden

Vertegenwoordiger MBO College voor Transport, Logistiek en Mobiliteit

Dominique Wermink

Vertegenwoordiger MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid

Ruben Scheffer

Vertegenwoordiger MBO College voor Sport, Onderwijs en Cultuur

Daan Berghorst

Vertegenwoordiger MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek

Ingrid Ulfman

Vertegenwoordiger MBO college voor Mens & Maatschappij

Taha Çoban

Vertegenwoordiger MBO College voor Vormgeving, Mode & Media

Joyce Tempert

Vertegenwoordiger MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid

Charanne des Celles

Vertegenwoordiger MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur

Viktor Dragland

Vertegenwoordiger MBO College voor Management & Organisatie

governance