Opleidingsaanbod samen versterken en uitbouwen

04 oktober 2023
De meerwaarde van de samenwerking die het Graafschap College en ROC van Twente op 2 oktober j.l bekrachtigden met een overeenkomst, wordt in de praktijk al zichtbaar. Neem de nieuwe BBL-opleiding Doktersassistent, die ROC van Twente en het Graafschap College samen zijn gestart. Eind dit jaar moet de eerste kandidaat afstuderen en die wordt straks hartelijk omarmd door de arbeidsmarkt, vertellen opleidingsmanagers Chantal Ophof (ROC van Twente) en Corinne Vellekoop (het Graafschap College).

Het aantal voorbeelden waaruit de meerwaarde van de samenwerking blijkt, groeit snel. Zo zoeken de teams van de opleiding Smart Building elkaar op. Er wordt kennis uitgewisseld als het gaat om de Skills-beroepenwedstrijden in het mbo. Ook willen de twee roc’s ook meer samen optrekken op terreinen als het volwassenonderwijs, HR en kwaliteit. Op de lijst met concrete samenwerkingen of nog te starten initiatieven ook een mooi voorbeeld van de nieuwe BBL-opleiding Doktersassistent (werken en leren), die ROC van Twente en het Graafschap College samen hebben gerealiseerd.  

Regionale arbeidsmarkt
Aanleiding voor het starten van deze opleiding was het grote tekort aan doktersassistenten in de Achterhoekse regio. ‘De regio vergrijst, er stoppen doktersassistenten en de instroom is om demografische redenen laag’, licht opleidingsmanager Corinne Vellekoop van het Graafschap College toe. ‘Dus hebben de huisartsen een probleem. Wie vervangt een zwangere assistent, een assistent die (langdurig) ziek is of een ander vak kiest? Er komen wel stagiaires, maar onvoldoende om de vraag in de regio te beantwoorden.’

Het Graafschap College had zelf geen opleiding tot doktersassistent en besloot de opleiding samen met ROC van Twente op te zetten. Chantal: ‘De lessen en begeleiding van de studenten doet het Graafschap College met één docent met ervaring in de huisartsenpraktijk en twee instructeurs. Alle drie doktersassistenten die werk en scholing combineren. Als ROC van Twente zorgen we voor het examineren en de kwaliteit van de opleiding.’ Corinne vult aan: ‘Als Graafschap College zagen we een mooie oplossing in de samenwerking met het ROC van Twente. We leren van en met elkaar, gebruiken elkaars expertise en kunnen ook elkaars mensen inzetten als dat moet. Samen lossen we een maatschappelijk vraagstuk op: een tekort oplossen en een antwoord vinden op een krappe arbeidsmarkt.’

Bedienen
Waar ROC van Twente middels BOL (theorie en stage) en derde leerweg (flexibel, variant leren en werken), een opleiding Doktersassistent aanbiedt, is de opleiding in Groenlo alleen voor BBL-ers (werken en leren). Corinne: ‘Horecaondernemers, oud-zorgmedewerkers… Het zijn vooral zij-instromers, leeftijd tussen de 23 en 60 jaar oud.’ Chantal: ‘We bedienen samen dus verschillende doelgroepen.’ Inmiddels bestaat de klas in Groenlo uit 21 personen en zijn in september nog eens vijf nieuwen ingestroomd. Afhankelijk van de vooropleiding worden zij binnen 1,5 tot 2 jaar klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. ‘We hadden in september een infodag’, vertelt Corinne. ‘Daar kwamen 110 geïnteresseerden op af. Dus als we zouden willen, kunnen we wel zes klassen vullen. Daarin moeten we goed afstemmen met de huisartsen want opleiden en begeleiden kost natuurlijk tijd, energie en geld. Ze zien en ervaren nu nog niet altijd de noodzaak.’ Het mooie is nu wel, vertellen Corinne en Chantal, dat ze mensen uit de regio, voor de regio opleiden.

Ervaringen
Zowel Chantal als Corinne ervaren de samenwerking als succesvol. Chantal: ‘Er waren best wat hobbels. Zo examineren we allebei anders, verschilt op sommige punten onze onderwijsvisie, moesten we systemen op elkaar aanpassen en een eenduidig examenreglement opstellen. Studenten en medewerkers staan verschillend in de systemen van zowel ROC van Twente als het Graafschap College. Het is nieuwe wegen ontdekken en best wennen. Maar we hebben allebei de wil om het samen te doen.’

De opleiding staat, de eerste diploma’s worden aan het eind van het jaar uitgereikt. Wordt dit een opmaat naar meer? Komen er meer gecombineerde opleidingen? Corinne: ‘Wie weet. We hebben met dezelfde krimp op de arbeidsmarkt te maken. Samen kunnen we de regio versterken. We lijken als onderwijsinstellingen ook op elkaar. Allebei hebben we een cultuur van noaberschap (Twents) en naoberschap (Achterhoeks).’ Chantal: ‘We staan open voor elkaars meningen en ideeën. Er is geen hiërarchie. Misschien gaan we in het najaar eens in Twente les geven en in het voorjaar in Groenlo. Je moet openstaan voor ideeën.’ In december dus de eerste afgestudeerde doktersassistent.