Twents onderwijs leidt samen professionals op voor energietransitie

05 november 2020

ROC van Twente, Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente gaan samen de professionals die de energietransitie vormgeven opleiden. Studenten van het mbo, het hbo en het wo werken samen aan oplossingen voor de energietransitie via challenge-based learning, waarbij ze van elkaar leren en brede, toepassingsgerichte kennis ontwikkelen. Ook bestaande professionals kunnen hieraan meedoen. Op deze manier willen de onderwijsinstellingen bijdragen aan een succesvolle energietransitie, zowel in Twente als daarbuiten

.LEARNING COMMUNITIES
De energietransitie stelt Nederland en Twente voor een grote opgave: zo moeten in ons land voor 2050 ongeveer 7,8 miljoen woningen in 13.000 wijken gasvrij worden gemaakt. In Twente gaat het daarbij om 475 wijken. Om deze en andere uitdagingen aan te kunnen, is zowel slimme en efficiënte inzet van bestaande oplossingen nodig als de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het is daarom essentieel dat er voldoende goed opgeleide professionals zijn die bovendien hun vaardigheden actueel kunnen houden bij nieuwe ontwikkelingen. Daarom gaan de onderwijsinstellingen niet alleen werken aan het opleiden van nieuwe studenten, maar ook aan het doorontwikkelen van de kennis en kunde van bestaande professionals. De onderwijsinstellingen werken daarbij samen met bedrijven uit bijvoorbeeld de installatiebranche om learning communities op te zetten.

GOEDE OPLEIDING
‘De energietransitie heeft grote impact op de banen van heel veel mensen’ zegt Leontien Kalverda, die het project vanuit de UT leidt. ‘Omgekeerd zijn goed opgeleide mensen, die om kunnen gaan met de technologie van de toekomst, een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle energietransitie.’ Dat vraagt om ontwikkelingen op alle niveaus: academici die nieuwe concepten bedenken, hbo’ers die oplossingen ontwikkelen en doorvertalen naar de praktijk en geschoolde vakmensen die die oplossingen daadwerkelijk in de praktijk kunnen implementeren. ‘We vullen elkaar dus aan en kunnen niet zonder elkaar. Het is dan ook logisch dat we als mbo, hbo en universiteit deze uitdaging samen aangaan’

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE
Ook voor de regio Twente is het project van groot belang. ‘In de Regionale Energiestrategie (RES) van Twente heeft de regio de ambitie neergezet om in 2030 49% CO2 te besparen. Dat kan alleen worden waargemaakt als we zorgen dat er voldoende mensen met de juiste kennis en kunde zijn – op alle niveaus. Als ROC van Twente, Saxion Hogeschool en UT nemen we daarin onze verantwoordelijkheid. Zo werken we niet alleen aan een duurzamer Twente, maar versterken we ook de regionale economie.’