Internationalisering: dichter bij huis dan je denkt

12 oktober 2021
Of je na het afronden van je mbo-opleiding wilt blijven werken in het Academisch Ziekenhuis in Münster …?

Hoe mooi kan het lopen. Drie van vier van onze inmiddels oud-studenten verpleegkunde hebben na hun stage in het ziekenhuis in Münster een baan gevonden en zijn verder gaan studeren. En dat na een uitzonderlijk stagejaar dat voornamelijk in het teken stond van corona. De beroepspraktijkvorming (bpv) in het ziekenhuis in Műnster was de enige buitenland bpv die doorging in coronatijd. Louis, Esther, Noortje en Karen maakten het mee. Inmiddels wonen en werken de drie Tukkers in de Duitse stad. Hoe gaat het met ze?

Wonen en werken in Duitsland

Het gaat heel erg goed met de studenten in Münster. Ze vertellen dat ze het “mega naar hun zin hebben en elkaar nog regelmatig zien.” Louis (20), Esther (23), Noortje (23) en Karen (19) hebben alle vier de opleiding verpleegkunde gedaan: een vierjarig traject binnen het College Mens en Gezondheid. Tijdens deze opleiding is het mogelijk om met ondersteuning van de Erasmusbeurs in leerjaar 3 en/of 4 een blok van 20 weken stage te lopen in een ziekenhuis. Dat kan in Nederland, maar ook in Duitsland, zoals in het Universitätsklinikum Műnster (UKM). Een unieke aanvulling op het al aanwezige aanbod aan leerbedrijven, omdat het om een academisch ziekenhuis gaat.

Waar huisvesting eerder nog wel eens voor problemen zorgde, is dat opgelost doordat ROC van Twente een appartement in Műnster heeft gerenoveerd en gemeubileerd. Hierdoor kunnen woonruimte en het stageadres twee keer per jaar aan vier studenten worden aangeboden. Tijdens deze stage van 20 weken werken studenten fulltime in het ziekenhuis mee, waarbij er ook aandacht is voor de opdrachten en -zonodig de examinering. Ook is een docent van school met regelmaat online of offline in contact om de studenten te begeleiden. De grootste uitdaging voor de student zit hem veelal nog in de taal. Daar is voor het komende jaar verbetering op gezet door de inzet van een docent Duits die hen online ondersteunt bij de Duitse taal in de praktijk.

“In het begin komt er enorm veel op je af. In februari 2021 was het een echte uitdaging om in een vreemd land, met een vreemde taal voor je vakgebied, in nieuwe werkomgeving én met nieuwe huisgenoten je thuis te gaan voelen. Gelukkig konden wij het vanaf het begin goed met elkaar vinden en hielpen we elkaar door de eerste twee weken heen. Vanaf toen ging alles bergopwaarts. De werkomgeving werd leuker en de taal hadden we steeds beter onder de knie.”

Louis liep stage op de afdeling beenmergtransplantatie. Hier werkte hij met patiënten met verschillende vormen van bloedkanker. De afdeling is verantwoordelijk voor een goed verloop van de behandeling met stamceltransplantatie.
Esther liep stage bij Orthopedie. Deze afdeling omvat alles rondom het skelet en spierstelsel. De Uniklink is gespecialiseerd in Tumor-orthopedie. Er worden met name complexe en oncologische patiënten opgenomen die in andere ziekenhuizen niet behandeld kunnen worden.
Noortje en Karen waren werkzaam op de afdeling KNO, Oncologie. Een afdeling die is gespecialiseerd in Tracheastoma's. De zorg op deze afdeling is hoogcomplex. Denk hierbij aan de verzorging na grote operaties en het begeleiden van patiënten bij het omgaan met een tracheastoma. 

Hun stage viel middenin de coronaperiode. Een spannende, maar tegelijk enorm leerzame tijd om in het buitenland je skills en kennis in praktijk te brengen. Het had niet alleen voor de stage, maar ook voor hun sociale leven gevolgen:

“Helaas konden we vanwege corona niet echt van het studentenleven proeven, terwijl we in een echte studentenstad wonen. Desondanks hebben we ons ook tijdens de lock down goed vermaakt en was het niet altijd verkeerd om op tijd in bed te liggen wanneer onze wekker om 04:45 uur ging. Bovendien hebben we uiteindelijk het proeven van het studentenleven na alle examenstress goed ingehaald toen alles weer open ging. Hier hebben we dan ook ontzettend van genoten!” 

Und Warum?

Waarom naar het buitenland als je ook in Nederland bij een mooi leerbedrijf aan de slag kan? Welke meerwaarde hebben de studenten ervaren van een stage in het buitenland?

“Doordat wij in een andere cultuur ons vak in de praktijk hebben mogen leren, zijn wij op verschillende gebieden enorm gegroeid. Zowel in ons vak, maar ook op sociaal gebied. Daarnaast zijn we zelfstandig geworden. Het is niet niks om zo in een vreemde stad te gaan wonen, zonder de taal echt machtig te zijn. We hebben geleerd om voor onszelf op te komen. Assertief zijn en onze grenzen verkennen, op zowel persoonlijk gebied als op de werkvloer. Het was spannend om voor deze stage te kiezen, maar wij kunnen alle vier zonder twijfel zeggen dat het echt enorm leerzaam is. We willen het dan ook iedereen aanraden. Wij hadden dit nooit willen missen!” 

En toen hadden ze hun diploma op zak. Hoe verder? Louis, Noortje en Esther:

“Deze ervaring in Münster is ons zo goed bevallen, dat we de uitdaging aangingen en hier begonnen zijn met een functie op dezelfde afdeling als waar we stage hebben gelopen. Daarnaast zijn we begonnen met onze hbo-v in deeltijd. Dat betekent dat we elke maandag samen terug naar Enschede reizen om de lessen aan het Saxion bij te wonen. Daarnaast hebben we hier onze eigen vriendenkring opgebouwd en hebben we ontzettend veel leuke mensen leren kennen. Münster is een stad van komen en gaan; er zijn studenten vanuit de hele wereld. Dit maakt dat iedereen ontzettend open en geïnteresseerd is. Het is dan ook nooit saai en je leert elke dag wel leuke nieuwe mensen kennen.” 

Internationalisering: iets voor jou?

Internationalisering is voor studenten van heel ROC van Twente. Heb je interesse in het verleggen van de grenzen van je kennen en kunnen, maar wil jij niet meteen met je koffer in de auto of de trein springen? Verken dan eerst eens de andere, ‘kleinere’ mogelijkheden voor jouw opleiding, zoals een leuke les met studenten uit het buitenland! Vraag je slb-er naar de vele mogelijkheden.

Bezoek zeker ook één van de activiteiten tijdens de Week van Internationalisering op maandag 15 t/m vrijdag 19 november. Er zijn dan verschillende activiteiten waarbij je organisaties uit het buitenland en studenten van diverse opleidingen al je vragen kunt stellen over internationalisering. Studenten delen hun ervaringen en organisaties laten de vele mogelijkheden zien en gaan graag met je in gesprek.  

Internationalisering is zoveel dichter bij huis dan je denkt!

 

Sabine van Vugt-Düssler / Marga Scholten
Internationalisering College voor Mens & Gezondheid