Opleidingen met een instroombeperking voor schooljaar 2022-2023 bekend

Hengelo / 04 oktober 2021
Jaarlijks stemmen we het aantal opleidingsplekken af op o.a. de kans op werk.

De opleidingen met een instroombeperking zijn bekend. Jaarlijks stemt ROC van Twente het aantal opleidingsplekken af op de kans op werk, het aantal beschikbare stageplaatsen en/of landelijk gestelde quota. Dit betekent, dat er voor opleidingen met een instroombeperking een maximum aantal opleidingsplekken beschikbaar is. Dit jaar kunnen vo-leerlingen bij de start van het oriëntatie- en voorlichtingsjaar al zien om welke opleidingen het gaat. Eerder was dit in december. Meer informatie over de opleidingen met een instroombeperking kan gevonden worden op www.rocvantwente.nl/instroombeperking.

Analyse
Voordat een opleiding een instroombeperking krijgt toegekend, wordt er een grondige arbeidsmarktanalyse gedaan. Ook  is succesvol ingezet op het vinden van extra stageplaatsen. Zo heeft ROC van Twente een goed beeld van de vraag en het aanbod in de diverse branches. Bestuursvoorzitter John van der Vegt: ‘Wij vinden het belangrijk om een realistisch beeld te schetsen, zodat jongeren goed nadenken over de opleidingskeuze. Daarom kijken wij niet alleen naar het nu, maar proberen we trends in beeld te brengen, door naar het verleden en de toekomst te kijken.’

Waarom een instroombeperking?
In het mbo leren jongeren een beroep. Om jongeren goed voor te bereiden op het toekomstige beroep of een vervolgopleiding, is het belangrijk om stage te volgen. Zonder stage is er geen kans op een diploma! Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal stageplekken beschikbaar, zoals bij doktersassistent. En daarom is er dus maar een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar voor die opleiding. Een andere reden is de kans op werk. ROC van Twente wil dat iedere jongere goed terecht komt en een baan kan vinden. Als blijkt dat er in de toekomst maar beperkt behoefte is aan vakmensen in een bepaalde sector, dan kan dat een reden zijn om een maximum te stellen aan het aantal opleidingsplaatsen. Tot slot zijn er ook nog landelijke quota, die er voor zorgen dat er een maximum aantal opleidingsplekken zijn. Deze zijn uiterlijk in november bekend.

Loten
Als er voor deze opleidingen meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, wordt er geloot. Hiermee wordt de plaatsingsvolgorde bepaald. Als jongeren niet worden ingeloot, dan helpt ROC van Twente hen bij het kiezen van een passende andere opleiding. Om mee te kunnen doen met de loting moet men zich voor 1 april aanmelden. De toekomstige studenten die mee hebben gedaan aan de loting, ontvangen rond 12 april bericht van ROC van Twente over de eventuele plaatsing of begeleiding naar een andere passende opleiding.